REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İÇERMEYEN TOPLU SÖZLEŞMEYİ YETERSİZ BULUYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 6. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücüye mücadele etmiştir. Toplu pazarlıklardaki varlığımız ve etkinliğimiz, 2012 yılından beri alınan en yüksek zam oranlarına ulaşılmasını, 3 yıldan beri sürüncemede bırakılan ek gösterge uygulamasının bir takvime bağlanmasını, 2013 yılından beri kanayan yara haline gelmiş olan sözleşmeli personele kadro konusunun toplu sözleşme metnine dahil edilmesini sağlamıştır” dedi.

“Gelinen noktada taviz vermeyeceğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz taleplerimizi heyete ilettik” diyen Genel Başkan Kahveci, “ Özellikle kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi; ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı dile getirdik” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme süreci mutabakatla sonuçlanmıştır. Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücüyle mücadele etmiştir.

Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, yükselen enflasyon karşısında  korunması, geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi, büyümeden pay verilerek memurların refahının artırılması, 2018 yılında verilen sözün de bir gereği olarak tüm memurları kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması, kamudaki güvencesiz sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilerek söz konusu personelin kadroya geçirilmesi ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi konuları kırmızı çizgimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için birlikte hareket ederek, sesimizin daha gür çıkmasını arzuladık.

Toplu pazarlıklardaki varlığımız ve etkinliğimiz, 2012 yılından beri alınan en yüksek zam oranlarına ulaşılmasını, 3 yıldan beri sürüncemede bırakılan ek gösterge uygulamasının bir takvime bağlanmasını, 2013 yılından beri kanayan yara haline gelmiş olan sözleşmeli personele kadro konusunun toplu sözleşme metnine dahil edilmesini sağlamıştır.

Gelinen noktada taviz vermeyeceğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz olan özellikle kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi; ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı heyete ilettik.

4688 sayılı Kanun gereğince toplu sözleşme metnini bağıtlama yetkili konfederasyonun uhdesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen olarak bizim toplu sözleşmeyi imzalama ya da Hakem Kurulu’na baş vurma gibi bir hakkımız hukuken bulunmamaktadır.  Bu nedenle biz, sürece katkı sağlamak adına bilgimizi, tecrübemizi, örgütlü gücümüzü son anına kadar kullandık, ilgilileri uyarma vazifemizi yerine getirdik.

Sonuç itibarı ile geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla kazanım elde edilmiş olsa da özellikle refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak gördüğümüz ekonomik taleplerimizi karşılamaktan uzak kalan bu toplu sözleşmenin yetersiz olduğunu düşünmekteyiz.

İlerleme sağlayamadığımız hususlardan vazgeçmiş değiliz. Özellikle refah payı, seyyanen zam, yardımcı hizmetlilerin sorunları, vergi dilimleri başta olmak üzere acil çözüm bekleyen konulardaki taleplerimizin hayata geçmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ülkemizin belli güç odakları tarafından ekonomik, ekolojik, askeri ve siyasi anlamda zaafiyete uğratılmak istendiği bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in yapıcı yaklaşımı ve çözüm odaklı çabaları kazanımların artması noktasında önemli bir etken olarak bizleri memnun etmiştir.

6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine en yüksek düzeyde katkıyı sunarak bu seviyeye getirmiş olmamıza rağmen, memurlarımızın tatmin olmadığı bir sözleşmeyi onaylamamız mümkün değildir. İlerleyen süreçte refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz”

YÜZLERİ GÜLDÜRECEK YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Hükümetin memurlara yönelik zam teklifini revize etmesi için Başkent Ankara ve tüm illerimizde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptık.

2 Ağustos’ta başlayan ve halen devam eden Toplu sözleşme sürecinde hükümet kanadı geçtiğimiz günlerde teklifin açıklamış, 2022 yılında yüzde 5 + 6 ,  2023 yılı için ise yüzde 6 + 6 zam teklifinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bu teklifin kabul edilebilir olmadığının altını çizerek teklifin yeniden revize edilmesini istemişti.

Önceki gün Twitter’da yaptığımız etiket çalışmasında atılan on binlerce tweet ile “memur hakkını istiyor” diyen kamu çalışanları Türkiye gündeminde 1. sıraya yükselmişti.

Twitter etkinliğin ardından bugün ise hem Ankara hem de tüm illerimizde Türkiye Kamu-Sen teşkilatları ve üyeleri yapılan basın açıklamasıyla seslerini gür bir şekilde yetkililere duyurdu.

Başkent Ankara’da Ulus meydanında yaptığımız basın açıklamasında başta Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen  Genel Başkanımız Önder Kahveci,  Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticilerimiz, Şube başkanlarımız, teşkilat yöneticilerimiz ve üyelerimiz hazır bulundu.

Basın açıklamamız ve ellerdeki dövizlerle hükümetin zam teklifinin revize edilmesi yüksek sesle dile getirildi.

KAHVECİ: GERÇEKLERİN BEDELİNİ KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMESİN

“Bu teklif, bizim istediğimizin yarısı bile değildir, dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir” dedi. Kahveci, “”Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde felaketlerin ardı arkası kesilmemekte, biri biterken diğeri başlamaktadır.

Geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren salgın; depremler, orman yangınları, sel felaketleri, kazalar nedeniyle adeta bir kâbus yaşamakta, sayısız vatandaşımızı ve kamu görevlimizi bu afetlere kurban vermekteyiz. Bu vesile ile başta geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi olmak üzere bütün salgın ve afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, bir an önce bütün felaketlerin son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken Devletimiz maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ediyor.

UMKE’siyle, AFAD’ıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlisiyle halkımızın imdadına koşuyor. Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde Devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor. Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki, kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakâr çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor.

Son dönemde ekonomideki gelişmeler de hepimizin malumu…Bilhassa 2012 yılından beri gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlere gelen zamlar, maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde seyrediyor, hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kamu çalışanlarının maaşları yıl içinde enflasyon kadar bile artmıyor; sonradan verilen enflasyon farkı ise hiçbir yaraya merhem olmuyor.

Aynı işveren toplumun çeşitli kesimlerini desteklerken afetle, salgınla, felaketle boğuşan memurlarımız bir de ekonominin cenderesi altında eziliyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, işte böyle bir ortamda başladı. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik. Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 4’te 1’inin 2022 ve 2023 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafı da teklifini sundu. Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerine 2022 için %5+6; 2023 yılı için ise %6+6 maaş artışı öngörüyor.

Bu teklif, bizim istediğimizin yarısı bile değildir, dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Halihazırda yıllık resmi enflasyon %18,95 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu %20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle %15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az %35-40 dolayında gerçekleşecektir.

Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir.

Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için Hükümete açık çağrıda bulunuyoruz.

Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz,

-Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış;

-Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam;

-Ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi;

-Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi;

-Kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi;

-3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi;

-Bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi;

-Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması;

– Aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir.

Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz.

Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz;  şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. Sayın Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini; Sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir.

Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk Milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız, Hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

 

334

55

422

565

56572345

32

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK.

Başkanlar Kurulu toplantımız, bugün Şube Başkanlarımızın katılımıyla Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi.
Başkanlar Kurulumuza, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Önder KAHVECİ, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sayın Yücel KAZANCIOĞLU ve MHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Burak ÇELİK’de katıldı.
Toplantının açılışına katılan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci, Şube Başkanlarımıza 6. Dönem toplu sözleşme sürecini değerlendirdi ve pazarlık sürecinde gelinen nokta ile ilgili bilgi vererek görüş alış verişinde bulundu.
Ardından kürsüye gelen Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Sendikal çalışmalar,Toplu Sözleşme süreci ve geride bıraktığımız yetki dönemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Şube Başkanlarımızla bölgelerin de yaşanan sorunlar ile ilgili bire bir görüşerek görüş alışverişi gerçekleştirdi.
DSC_2117
DSC_2166
DSC_2068
DSC_2264bnn
bvv
bvvv
hg
hyy
rt

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin bugünkü oturumunda hükümet tarafı kamu çalışanlarına yönelik ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı için yüzde 5+6 2023 yılı için ise 6+6 teklif sunuldu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,  Toplu sözleşme görüşmelerinin bugün yapılan oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin 2022-2023 yılına ilişkin hükümetin zam teklifini konfederasyonlar ve kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre hükümet kanadı, 2022 yılı için yüzde 5+6 , 2023 yılı için ise 6+6 teklifi konfederasyonlara iletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, refah payı uygulamasının da bu toplu sözleşme sürecinde gündeme geleceğini ifade etti.

KAHVECİ:  BU TEKLİF YETERLİ DEĞİLDİR

Teklifin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Hükümet bugün ilk teklifini masaya getirdi. Uzun yıllardır beklediğimiz 3600 ek göstergenin bir takvime bağlanması noktasındaki ifadelerini önemsiyoruz.

Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi noktasındaki talebimizin olumlu karşılanmasını ve bu masada çözülmesi yolunda yapılan açıklamaları kıymetli buluyoruz.

Yardımcı hizmetli arkadaşlarımızın kadroya alınması, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri gibi 51 maddeden oluşan tekliflerimizle ilgili müzakereler ise devam ediyor.

YAKIN ZAMANDA REVİZE EDİLMİŞ YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Hükümetin verdiği teklifi Türkiye Kamu-Sen olarak yeterli bulmuyoruz. Şu an itibariyle gerçekleşen enflasyon %19 iken bir sonraki yıl için %11’lik bir ücret artışı teklif etmek hakkaniyetli değil. Bu tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi, bizim beklentilerimizi karşılayacak, memurun emeklinin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara çare olacak bir ücret artışı bekliyoruz. Teklif edilen rakamın bizim tarafımızdan kabul görmesi mümkün değil.   Yakın zamanda yeni bir teklif bekliyoruz.

20 MİLYON İNSANI İLGİLENDİREN BU SÜRECİN UZLAŞMAYLA SONUÇLANMASINI TEMENNİ EDERİZ

Önümüzdeki yıl hedeflenen enflasyonun hiçbir zaman bu ülkede tutmadığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılarımızı giderecek 2. Teklifi bekliyoruz. Mali konular dışındaki taleplerimizle ilgili de mutlaka mesafe alacağımızı düşünüyoruz. O müzakereler de devam ediyor. İnşallah 6 milyon memur ve emekliyi, 20 milyon nüfusumuzu ilgilendiren toplu sözleşmenin uzlaşmayla sonuçlanmasını temenni ederiz. Bu durum kamu işveren tarafının elinde olan bir şey.  Refah payı uygulamasını da bu sene uygulamaya geçirmemiz lazım.  Dün yapılan toplu sözleşmede hizmet zammı diye refah payı uygulaması getirildi. Geçmiş yılların telafisinin karşılanması noktasında istediğimiz 600 lira seyyanen zammın da hayata geçirilmesini istiyoruz.  Bu sürece kadar yaşananları Konfederasyon olarak Başkanlar Kurulu toplantımızda değerlendireceğiz. Hükümetin mevcut teklifi revize etmesi noktasında da çağrılarımızı hem sosyal medya aracılığıyla hem de alanlarda tüm illerimizde bir kez daha sürdüreceğiz” dedi.

 

2ca3ccab-ab7a-4cd2-8b5e-89269950fc63 29432c13-80f2-41fd-adc1-cdecb29b9bbf

00130c6d-3d34-453c-b43e-afcad340750f

14ff65d5-de9d-464c-981f-a35d4e835f4d

SHGM 2021-1 SAYILI KİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 5658
Sendikamız ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında 2021-2 sayılı Kurum İdari Kurulu toplantısı bugün SHGM Genel Müdürlüğü Nuri DEMİRAĞ Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
SHGM Genel Müdür Yardımcısı V. Sayın Özcan BAŞOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Özkan ERTEKİN ve Vedat EMRE, Şube Başkanımız Yalçın UZUNKAYA ve SHGM İşyeri Sendika Temsilcimiz Eyüp KAPAKLI katılırken, SHGM’yi temsilen Strateji Başkanı Sayın Tayyar TURGUT, Personel Müdürü Sayın Yusuf KALMAZ, 1.Hukuk Müşavir V. Sayın Alev KARANFİL, Destek Hizmetleri Müdür V. Sayın Ali ÖZCAN ve Raportör Sayın Fatima ERTEM katıldı.
SHGM Çalışanlarının yaşamış oldukları sorunlar ile taleplerinin görüşüldüğü konular ile ilgili yaşanacak gelişmeler sendikamız tarafından yakından takip edilecektir.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021/1 KURUM İDARİ KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- SHGM çalışanlarına hak ettikleri oranlarda havacılık tazminatı ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
2- Personel sağlık sorunları ile ilgili bir durum söz konusu olduğunda, bu duruma cevap verebilmek adına kurum doktorunun görevlendirilmesi,
3- Personelin işe geliş ve gidişinde kullanmaları için servis temin edilmesi
4- Personelin çocukları için kurum içerisinde uygun bir bölümün kreş olarak düzenlenmesi,
5- Tüm SHGM Personeline Havacılık alanında gelişimini ve havacılığı tanıması adına eğitim verilerek, İngilizce eğitiminin etkin bir şekilde devam edilmesi ve SMS (Güvenlik, Uçuş Emniyeti) Eğitiminin tüm hizmet birimlerinde çalışan personele verilmesi.
6- Personelin faydalanabilmesi için bir çay ocağı sisteminin oluşturulması,
7- Bodrum katta Mescidin Kadın personelin de kullanabileceği şekilde düzenlenmesi,
8- VHKİ kadrosunun açılıp tüm memurların VHKİ kadrosuna sınavsız geçirilmesi. (Önlisans veya Lisans mezunu memurların tamamına yakını hali hazırda veri hazırlama yapmakta ve şartları tutmaktadır.)
9- Havacılık Uzmanı olarak görev yapan IHS personellerin Kadrolarının 657 DMK Kariyer Uzmanlığa dönüştürülerek mevcut görev yapan tüm personellere geçiş imkânının sağlanması,
10- SHGM’nin düzenleyici ve denetleyici yetkisi bulunması nedeniyle 5018 sayılı Kanun Kapsamında III Sayılı cetvele alınarak Düzenleyici ve Denetleyici Kurum olarak yeniden yapılandırılması,
11- Dilek ve Temenniler
DSC_1983
DSC_1980
DSC_1961