KPDK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KPDK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2018 yılının ikinci Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda yapıldı.

KPDK toplantısında, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ve teknik heyetimiz de hazır bulundu.

BAKAN SELÇUK: TOPLANTIMIZ HAYIRLI OLSUN

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının hayırlı olmasını diledi. Selçuk, “KPDK son derece önemli bir platformdur. Kamu çalışanlarının sorunları ve çözüm yollarını aradığımız bu masanın sorunların çözümüne yönelik adımlar atacağından eminim. Her zaman sosyal diyaloğa açık olduğumuzu bir kez daha ifade ederken, sendikaların katkılarının bizler için önem arz ettiğinin bilinmesini isterim. 2018 yılının ikinci Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının, başta kamu çalışanlarımız olmak üzere tüm kesimlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

KAHVECİ: YETKİLİ KONFEDERASYON YAPTIKLARI YALAN YANLIŞ İŞLERE KİMSE ŞAHİT OLMASIN DİYE MASADA KİMSEYİ İSTEMİYOR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplantıya katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında; Mamur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın masanın işleyişine yönelik yaptığı provokatif açıklamalara cevap verdi. Kahveci, “Öncelikle toplantımızın hayırlı olmasını dileyerek başlamak isterim. Memurlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını konuşmamız gereken bu masada yetkili konfederasyonun Genel Başkanının kendisinden başkasını masada istemediğine yönelik açıklamalarını dinledik. Şu çok iyi bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen bu masada kanunun verdiği yetkiyle oturmaktadır. Kimsenin icazetine ya da lütfuna bağlı değildir. Burada başka mesele yokmuşçasına temsil meselesini gündeme getirmek anlamsız bir davranıştır. Tüm dünya katılımcı demokrasiyi savunurken bu konfederasyon başkanının masada kendinden başkasını istememesinin altında acaba ne yatmaktadır? Acaba kendileri bu masada yaptıkları yalan yanlış işlere kimsenin şahit olmasını mı istemiyor? Tekrar belirtmek isterim ki, Türkiye Kamu-Sen bu masada kanunun verdiği yetki ile oturmaktadır ve kimse kanundan daha üstün değildir” dedi.

Çalışma hayatının sorunları oldukça fazla. Bu sorunlar hassasiyetle gözden geçirilerek çözümler bulunmalı. Ayrıca bu sorunlara yıllardır vakıf olan Devlet Personel Başkanlığı’nın kapatılması yönündeki adımları doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bilgi ve birikimin oldukça fazla olduğu bu kurumun daha da işlevsel bir hale gelmesini ve daha aktif bir şekilde çalışması gerektiğine inanıyoruz.

15 Mayıs itibariyle kurumlar yeniden tasnif edilecek. Bizler çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğine inanıyoruz, çünkü her değişiklik saha da ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu konuda dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz.

 

KAHVECİ: SENDİKAL AYRIMCILIK ORTADAN KALKMALI

Kamuda ciddi sorunlar yaratan sendikal ayrımcılık artık ortadan kalkmalı. 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri yaşadıklarımız ortada. Senin adamın, benim adamım söylemlerinin bedelini hep birlikte gördük. İçinde bulunduğumuz sürecin ruhuna uygun davranılmalı. Liyakat ve ehliyet ilkesi hayata geçirilmeli. Unvan değişikliği sınavlarına işlevsellik kazandırılmalı. Mülakat sistemine artık dur denilmeli. Bu sistemde haklar gasp ediliyor. Bize göre mülakat sistemi doğru bir yöntem değildir. Amaç kamuda illegal örgütlerin engellenmesi ise yazılı sınav sonrasında ciddi bir güvenlik soruşturması yapılarak bu halledilebilir. İşe girerken birilerine sadakat aranmamalı devlete ve millete sadakat aranmalı.

KAHVECİ: EK ZAM KAÇINILMAZDIR

Son ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim memurlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler oldu. Atılan imzalar sonunda alınan zamlar ortada. Enflasyona karşı maaşlar yenik düştü. Bizler Ek zam talebimizi kamuoyu ile paylaştık. Her ay yaptığımız asgari geçim rakamları ortada, Ocak’tan bu yana dört kişilik ailenin zorunlu giderlerinde bin 53 lira artış var ama maaşlardaki artış bunun yarısından bile az. Harcamalarımız artmış gelirlerimiz de ise bir artış yok. Ek zam kaçınılmazdır. Bu talebimizi Sn. Cumhurbaşkanına mektupla ilettik umarım karşılık bulur. Bundan sonraki süreçte enflasyona dayalı ücret politikasından vazgeçelim. Enflasyon oranındaki zam sıfır zam demektir. Bizler artık refah payı ve büyümeden pay verilmesini istiyoruz.

Ne yazık ki, yetkili konfederasyon tarafından öngörüsüz bir toplu sözleşmeye imza atıldığını hep birlikte görüyoruz. Bütçe kanunu revize edilmeli ve 2019 yılı için belirlenmiş oranda da artış sağlanmalıdır. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak ek zamda ısrarcıyız.

KAHVECİ: EK GÖSTERGE BÜTÜN MEMURLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMELİ

3600 ek gösterge meselesine gelince, dört meslek grubuna verileceği ifade edildi. Biz bu konuyu yıllardır hep gündeme taşıdık ama bugün bir düzenleme yapılacaksa bütün kamu çalışanları bundan yararlanmalı. Çalışma barışı zedelenmemeli. Yardımcı hizmetler sınıfının da ek gösterge alacağı kademeli bir artış talep ediyoruz. Bu konuda çalışmamızı yaptık, bu çalışmamız TBMM’ye getirildi. Beklentiler boşa çıkarılmamalı. Bu düzenleme aynı zamanda ek zam talebimizin bir kısmını da karşılayacaktır.

KAHVECİ: SÖZLEŞMELİ SORUNU GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARILMALI

Sözleşmelerin kadro talebini artık kimse görmezden gelemez. Geçmiş yıllarda bu arkadaşlara kadro verildi, şimdi de verilebilir. Biz güvenceli istihdamdan yanayız. Bir ambulans içinde farklı farklı istihdamlar var. Böyle bir durumda çalışma barışı olabilir mi? Ücretler, haklar farklı. Sözleşmeli çalışmayı ne isim altında olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Sözleşmeli çalışan öğretmen, sağlık personeli…Hepsi perişan, aileler parçalanıyor. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Eleman sıkıntısı çekilen bölgelere teşvik edici adımlar atılabilir. Sözleşmeli çalışanlar kadroya alınsın ve bir daha bu konu açılmamak üzere kapansın.

KAHVECİ: KAMUYA LİYAKAT, ADALET VE HAKKANİYET GELMELİ

Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmeli, verimlilik liyakatli yöneticilerle sağlanmalı, Bu sisteme göre verimli bir çalışma olmaz.

Vergi dilimleri meselesi yine çalışanların belini büken diğer bir başlıktır. Enflasyonla yaşanan kayıp vergi yükü ile iyice artmaktadır. Bu konu da yine tekrar değerlendirilmelidir” diye konuşan Genel Başkan Önder Kahveci;

1-Daha önceki Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar görüşülmeli.

2-Ekonomik gelişmeler karşısında eriyen memur maaşlarının telafisi için ek zam yapılmalı

3-Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı

4-Hükümetin ve diğer siyasi partilerin seçim vaadi olan Ek Gösterge konusu, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ve aksaklıkları giderecek şekilde genişletilerek bir an önce ele alınmalı

5-Memurlara yapılan bütün ek ödemeler emekli maaşı hesaplamasına esas alınmalı, emeklilere de sosyal yardım ödemesi yapılmalı, ek göstergeye bağlı olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranları yükseltilerek emekli maaşları artırılmalı

6- 5510 sayılı Kanun’la birlikte yükselen emeklilik yaşı ve çalışma süresine uygun olarak 657 sayılı kanunla belirlenen kıdem yılı üst sınırı kaldırılmalı

7- Tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçileri kadroya geçirilmeli

8- Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmeli, verimlilik liyakatli yöneticilerle sağlanmalı

9- Sözlü sınav ile memur alımına ve stajyerliklerin sınava bağlı olarak kaldırılmasına son verilmeli

10- Kamu görevlileri lehine çıkmış mahkeme kararları uygulanmalı

11- Kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapılmamalı

12– Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli

13- Görevde yükselme ve unvan değişikliği adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre düzenli aralıklarla ve yazılı sınava dayalı olarak gerçekleştirilmeli, mülakat kaldırılmalı

14- Özel hizmet tazminatı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar toplu sözleşme taleplerimiz çerçevesinde çözüme kavuşturulmalı

15- Ek ödemelerdeki adaletsizlikler giderilmeli

16- Tüm memur, sözleşmeli ve geçici personel ile bunların emeklilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi sağlanmalı

17- 4/C’li statüden 4/B’li sözleşmeli statüye geçen personelin sorunları çözülmeli

18- Döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin döner sermaye ödemelerinden kaynaklı sorunları çözülmeli

19- Öğretmen ve akademisyenlerle bu çerçevede ek ders veren personelin ek ders ücretleri artırılmalı

20- Nöbet ücretleri yeniden belirlenmeli, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi sağlanmalı

21- Fazla çalışma ücretleri ILO ve Avrupa Sosyal Şartı’nda belirlenen standartlara çıkarılmalı, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemeler iptal edilmeli

22- Bütün sosyal yardımlar yeniden düzenlenmeli ve yeni sosyal ödemelerle sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayat bulmasının sağlanmalı

23- Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı artırılmalı

24- Harcırah ve görev yollukları ile ilgili aksaklıklar giderilmeli

25- Kamu görevlilerine değişik adlar altında ödenen tazminatlarda değişik uygulamalarla ortaya çıkan mağduriyetler giderilmeli

26- Hizmet sınıflarında yer alan kadrolar gözden geçirilmeli, yardımcı hizmetler sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfında değerlendirilmeli

27- Kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesi verilmeli, kadrolarda yeni düzenlemeler yapılmalı

28- 2016 yılından sonra göreve başlayan memurlarla bu tarih öncesinde çeşitli nedenlerle ilave derece uygulamasından faydalanmayanlara da ilave bir derece verilmeli

29- 657 sayılı Kanun’da öngörülen disiplin cezaları hafifletilmeli, disiplin cezaları affedilmeli, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümler kanundan çıkarılmalı, kurullarda memur temsilcilerinin de yer alması sağlanmalı, memura grev ve siyaset serbestîsi getirilmeli ve ILO standartlarında bir çalışma yaşamına ulaşılmalı

30- Kalkınmada öncelikli yörelerde ve eleman ihtiyacı duyulan yerlerde çalışan personel için teşvik getirilmeli, söz konusu bölgelerde görev yapan personel için uygulanan iki yıla ilave bir derece verilmesi hükmü genişletilmeli

31- Atama ve yer değiştirme yönetmeliği adalet ve liyakat ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmeli

32- Memurların izinleri ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmeli, izin konusunda ortaya çıkan belirsizlikler giderilmeli

33- Kamu görevlilerinin işyerlerinde ve çalışma yaşamlarında karşılaştıkları diğer sorunlar çözülmeli

34- Kurumlarda kamu görevlilerini adeta bir cezalandırma işlevi görmeye başlayan geçici görevlendirme uygulaması, memurun isteğine bağlı olarak amacına uygun hale getirilmeli

35- Sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda vücut bulması sağlanmalı

36- Mahalli idarelerde çalışan kamu görevlilerinin maaşlarını zamanında alabilmelerinin sağlanması

37- İşyerlerinde kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı fiziki zarar görmelerinin önüne geçilmeli, iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için çalışmalar hızlanmalı

38- İstisnai kadrolar istismar kadroları olmaktan çıkarılmalı

39- Kurum içinden de kariyer mesleklere atanabilme sağlanmalı, kurum çalışanlarına kariyer mesleklere atanabilmek için özel sınav açılarak söz konusu mesleklere atanma şartları kurum çalışanları için kolaylaştırılmalı, uzmanlar arasında ortaya çıkarılan statü ve özlük hakkı farklılıkları giderilmeli

40- Araştırmacı olarak atananların maaş ve özlük hakları korunmalı

41- Görevi başındayken terörist saldırıların hedefi olan kamu görevlilerinin yakınları korunmalı

42- Kamu görevlilerine etkin bir eğitim imkânı sağlanmalı

43- Artan güvenlik zafiyeti nedeniyle kamu görevlilerinin ortaya çıkan mağduriyetleri giderilmeli

44- Memurlar isnat ve iftiralara karşı daha etkin bir şekilde korunmalı

45- Engelli personel durumlarına uygun istihdam imkânlarına kavuşturulmalı ve kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmalı

46- Kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili tereddütler ortadan kaldırılmalı

47- Sosyal güvenlik sisteminin bir bütün olduğundan hareketle her çalışanın çalıştığı sürelerin tamamının sosyal güvenlik hakkı bakımından değerlendirilmesi sağlanmalı

48- Çocuğu eğitim gören kamu görevlilerinin sorunları çözülmeli

49- Askere giden personele maaşının %50’si oranında ücret ödenmeli, söz konusu personelin sosyal güvenlikle ilgili primlerinin askerlik süresi boyunca kurumlarınca yatırılması sağlanmalı

50- Doğum yapan personelden ücretsiz doğum izni kullananlara, maaşının %50’si oranında ücret ödenmeli

51- Kamu hizmet aracı kullanan kamu görevlileri ve bundan faydalanan vatandaşlar sigorta kapsamına alınmalı

52- Doğal afet bölgesinde görev yapan personelin durumlarına özel ayrıcalıklar getirilmeli

53- KİT’lerde görev yapan personelin sorunları çözülmeli

54- Özelleştirme mağduru personelin mağduriyetleri giderilmeli

55- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin tabi olduğu mevzuat yeniden düzenlenmeli

56- Koruma güvenlik personelinin sorunları çözülmeli

57- Emniyet teşkilatında çalışan sivil personelin resmi görevlilerin yararlandığı haklardan faydalanması sağlanmalı

58- Kamuda görev yapan kadın personelin sorunlarının çözülerek, kamuda daha fazla kadın istihdamı sağlanmalı, kadınlara yönelik ayrımcılık yok edilmeli

59- Personel psikolojik tacize karşı etkin bir koruma altına alınmalı” şeklindeki genel taleplerimizi dile getirdi ve detayları ile açıklanan raporumuzu sayın Bakan’a sundu.

Genel Başkan, “Biz Türkiye Kamu-Sen olarak masanın çözüm üretmesini arzu ediyoruz. Burada sözler söylenip kalmasın çözümler bulunsun. Bu masada her sorun paraya dayanmıyor, rahatlıkla çözülebilecek sorunlar da var. Artık bu masa işlevsel bir hale getirilmeli ve beklentilere cevap vermelidir. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

 

KPDK TOPLANTISINDA BAKAN’A SUNULAN RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaşın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir