TCDD ÜLKEMİZ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TCDD’nin “Kurumsal Dönüşüm Projesi” adı altında yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu

 

TCDD’de “Kurumsal Dönüşüm Projesi” adı altında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarını Türkiye Kamu-Sen olarak yakından takip ettiklerini ifade eden Genel Başkan Önder KAHVECİ; “Demiryolları Ülkemiz ve Milletimiz için stratejik öneme sahip köklü bir kuruluştur. Bu nedenle demiryolu sektörü sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletimizin kontrolünde ve devlet memurları eliyle yürütülmesi gereken bir sektördür” dedi.

2013 YILINDAKİ BÖLÜNME SÜRECİNDE DE AYNI SÖYLEMLER KULLANILMIŞTI.

2013 yılında TCDD’nin ikiye bölünmesinin olumsuz sonuçlarını hatırlatan Genel Başkan Önder KAHVECİ, “ 2013 yılında, TCDD’nin Serbestleştirilmesi adı altında ikiye bölünme çalışmalarında da, demiryolu sektörünün gelişeceği, dünya ile rekabet edilebilir bir hale geleceği ifade edilmişti, hatta bu çalışmaların bir devrim niteliğinde olduğunu bile söyleyenler vardı. Ancak sonuç, anlatıldığı gibi olmadı” şeklinde ifade etti. Kahveci açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Türkiye Kamu-Sen olarak o gün de tepkimizi ortaya koymuş, Ulaştırma hizmet kolunda İş Bırakma Eylemi yapmış ve bu uygulamanın yanlış olacağını ifade etmiştik.  Aradan geçen süre zarfında haklılığımız ortaya çıkmış, demiryollarının TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. olarak ikiye bölünmesinin hiçbir fayda getirmediği görülmüş aksine her şeyi daha kötü hale getirdiği gün yüzüne çıkmıştır.

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARININ KAZANILMIŞ HAKLARINI YOK ETMEYE KALKANLAR KARŞILARINDA TÜRKİYE KAMU-SEN’İ BULACAKTIR.

Geçmişte gerçekleştirilen yeniden yapılandırmanın sonuçlarına bakıldığında, TCDD’nin parçalara bölünmesinin, statüsünün ve personel rejiminin değiştirilmesinin, demiryollarını ileriye götürmeyeceği aşikardır. Bu sebeple TCDD’de görev yapan kamu çalışanlarını demiryollarının ileriye gitmesinin önünde bir engel gibi göstermek son derece yanlıştır. Bu nedenle, demiryolu çalışanlarının kazanılmış hakları ve iş güvencelerine dokunulmamalıdır. Aksi halde, karşılarında Türkiye Kamu-Sen’i bulacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın.

DEMİRYOLLARINI GELECEKTE BÜYÜK FIRSATLAR BEKLİYOR.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılması ile birlikte, ülkemiz demiryolu ağının dünya için çok önemli bir konuma geldiği aşikârdır. Avrupa’dan kalkan bir trenin Çin’e kadar ulaşabilecek olması ve ülkemizin demiryolu ağının kullanılacak olması, ülkemizin demiryollarının geleceği açısından çok önemlidir.

Demiryollarımızı böylesine önemli fırsatlar beklerken, TCDD’de yapılanma veya holdingleşme çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Bunun yerine, demiryollarını ileriye götürecek, gelir artırıcı doğru uygulamaların ve projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “