İŞKOLUMUZDAKİ KURUMLARA YAZILARAK, TEMEL ÜCRETLER BELİRLENİRKEN, ÜLKEMİZİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ ZOR SÜREÇ VE DEĞİŞEN EKONOMİK DENGELER DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDA ADALETİN SAĞLANMASI TALEP EDİLDİ.

İŞKOLUMUZDAKİ KURUMLARA YAZILARAK, TEMEL ÜCRETLER BELİRLENİRKEN, ÜLKEMİZİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ ZOR SÜREÇ VE DEĞİŞEN EKONOMİK DENGELER DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDA ADALETİN SAĞLANMASI TALEP EDİLDİ.

Bilindiği üzere, 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede, Kamu İktisadi Teşebbüsleri uygulanacak temel ücretlerin tespitine ilişkin 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
Söz konusu karar ile, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edilmiş ve bu karar kapsamındaki kurumlarda görev yapan çalışanların ücretlerini, belirli kriterler dikkate alınarak, en düşük ve en yüksek temel ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluşların Yönetim Kurullarına yetki verilmiştir.
Bunun üzerine Sendikamız tarafından, iş kolumuzda yer alan kurumlara  yazı yazılarak, Yönetim Kurullarına verilen bu yetki çerçevesinde, çalışanların temel ücretleri belirlenirken, pandemi nedeniyle, ülkemizin içinden geçtiği zor süreç, değişen ekonomik veriler ve çalışanların alım gücünün ciddi anlamda azaldığı da dikkate alınarak temel ücretlerinin belirlenmesi ile çalışanlar arasında adaletin sağlanması talep edilmiştir.
dhmiiitml
TCDDTASTCDD
TURASAS

Paylaşın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir