UAB 2020-1 SAYILI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

hgg
Sendikamız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Nisan ayı içerisinde yapılması gereken ancak, ülkemizde görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan 2020/1 Sayılı Kurum İdari Kurulu toplantısı bugün (25.06.2020) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirildi.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Selim DURSUN başkanlığında gerçekleştirilen KİK toplantısına, Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Genel Başkan Yardımcımız Fuat DEMİRDÖĞER, Şube Başkanımız Yalçın Uzunkaya ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer MARAŞ ile Bülent YILDIRIM katıldı.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020/1 Kurum İdari Kurulu Toplantısının gündem maddeleri aşağıdaki şekildedir.
 
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması,
 
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında Değerlendirme Mülakatlarının kaldırılması.
 
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan işyerlerinde Gazi ve Şehit Yakını olarak işe başlayan çalışanlara bitirdikleri eğitime uygun unvanlarda görev yaptırılması,
 
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez teşkilatında olduğu gibi, Taşra Teşkilatında görev yapan çalışanların, çalıştıkları ilde ki belediye ulaşım araçlarından ücretsiz yararlandırılması veya servis konulması, mümkün olmazsa ulaşım kartı verilmesi,
 
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarının hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi veya yeni bir hizmet binalarına geçilmesi. ( Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivas Bölge Müdürlüğü)
 
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı; Denizcilik Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Liman Başkanlıklarının sınıflandırılması ve bu sınıflandırmaya göre norm kadro tespitlerinin yapılarak atamaların yapılması,
 
7- Bakanlık kampüsünde ki hissedebilir yüzeylerin TSE standartlarına uygun malzeme ve ölçüde yapılması.
 
8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin çocukları için kreş yapılması,
 
9- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Denetim Uzmanı, Denetim Uzman Yardımcısı, Başdenetçi ve Denetçi unvanlarının ihdas edilmesi,
 
10- Liman Başkanlıklarında; Gemi Adamları Servislerinde yaşanan iş yoğunluğundan dolayı Gemi Adamları Yönetmeliğine hâkim ek personel atamasının yapılması,
 
11- Covid-19 ile mücadele kapsamında, karayolu araçlarının sınırlardan geçişlerinin yasaklanması nedeniyle, başta İzmir, İstanbul ve Mersin Liman Başkanlıklarında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat trafiği de ciddi derece de artmıştır. Bu nedenle, bu zorlu süreçte Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarında özveri ile görev yaparak bu sürece katkı sunan tüm personele tavan ücretten ek ödeme verilmesi,
 
12- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında koruyucu maske ve dezenfektan verilmesi,
 
13- UAB Liman Başkanlıklarında, Denetim görevi yapan personelin, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme de yer alan “375 Sayılı KHK ile verilen ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir” maddesinin kapsamına alınması,
 
14- Bölge Müdürlüklerinde ve UAB Liman Başkanlıklarında görev yapan Denetim personelinin ek ödeme oranlarının 40 puana çıkarılması ve ödemesi yapılmayan Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait ödemelerinin yapılması.
 
15- Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Şube Müdürü ve Üst Makamlara atama yapılırken, birim görevlerine uygun hizmet ve eğitim kriterlerinin belirlenmesi,
 
16- Hafta sonlarını kapsayan geçici görevle görevlendirilen personele, hafta sonunda yapmış oldukları fazladan çalışmaya karşılık, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 178. Maddesi doğrultusunda çalışma yapılması,
 
17- 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, personeli ilgilendiren komisyonlarda sendika temsilcisinin de bulunmasının sağlanması. (Yemek Komisyonu)
 
18- Covid-19 pandemisi nedeniyle, Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü eğitimlerinin online olarak verilmesi.
 
19- Dilek ve Temenniler
0e46edb8-3e70-4c69-9482-a108bc93f681 7f9144d7-ef18-42bb-b95e-4bdd6086ec16 9fe5e26d-c832-4b35-8721-865da71574c2 bc4bea94-d4f7-46b1-932f-e85fa6f3a8ad

TCDD TAŞIMACILIK A. Ş.’DE YAPILMAYAN MÜLAKATLAR YAKIN TAKİBİMİZDE

 

ffe

Bilindiği üzere, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ekim 2019 tarihinde Büro Şefi, Depo Şefi, Lojistik Şefi, Memur, Mühendis, Tekniker, Tren Şefi, Vagon Servis Şefi ve Yolcu Hizmetleri Şefi unvanlarına yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmış, 11 Kasım 2019 tarihinde de yapılan bu sınavın sonuçları açıklanmıştır.
Ancak sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen Sözlü Sınav (Mülakat) yapılmamıştır.

TCDD TAŞIMACILIK A. Ş.’DE MÜLAKATLARIN BİR AN EVVEL YAPILMASI VEYA YAZILI SINAV PUANINA GÖRE ATAMALARIN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR…

Genel Merkezimiz tarafından, 27 Nisan 2020 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, ülkemizde görülen Covid-19 pandemisi dikkate alındığında, mülakatların ne zaman yapılacağının meçhul olduğu, mülakatların yapılmaması nedeniyle çalışanların kafalarının karışık ve huzursuz olmaları nedeniyle konunun netliğe kavuşturulması gerektiği belirtilmiş ve bu nedenle, personel yetersizliği de göz önünde bulundurulduğunda, sınav sonucunda başarılı olan 530 kişinin atamalarının bir defaya mahsus sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

Bununla birlikte Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, 08 Mayıs 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU’nu ziyaret etmiş ve bu konuyu Sayın Bakanımıza iletmiştir.
Ayrıca Genel Başkanımız bu konuyu, katıldığı tüm televizyon programlarında ve gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde dile getirmiştir.

Türk Ulaşım-Sen olarak biz tüm bunları yaparken, çalışanların mülakatların yapılmaması nedeniyle yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bu noktada, bazı Tatlı Su Sendikacılarına karşı tüm TCDD Taşımacılık A. Ş. çalışanlarını uyarıyoruz.

Biz aylardan beri bu konuyla ilgili mücadele ederken, kılını kıpırdatmayanlar, sonuç iyi olursa biz yaptık, kötü olursa onlar yaptı taktiğiyle tüm çalışanlar üzerinde algı oluşturma çabasına girmişlerdir.

Türk Ulaşım-Sen olarak, kıymetli ulaşım çalışanlarından bu tür algı oyunlarına prim vermemelerini önemle rica ediyor. Türk Ulaşım-Sen olarak bu konuyla ilgili girişimlerimizin devam ettiğinin bilinmesini istiyoruz.

ÜLKEMİZİN OLMAZSA OLMAZI OLAN ULAŞIM ÇALIŞANLARI, HAKKANİYETLİ KAZANÇ KAPISININ ANAHTARI OLAN SENDİKAL YETKİYİ LİYAKATLİ ELLERE TESLİM EDECEKTİR.

105683782_2534651683303038_465116007275545148_o

ÜLKEMİZİN OLMAZSA OLMAZI OLAN ULAŞIM ÇALIŞANLARI, HAKKANİYETLİ KAZANÇ KAPISININ ANAHTARI OLAN SENDİKAL YETKİYİ LİYAKATLİ ELLERE TESLİM EDECEKTİR.

Değerli mesai arkadaşlarım;

Basit bir tanımlamayla EKONOMİ; üretim-ulaşım (nakliyat-taşıma)- ticaret-kazanç ve bölüşüm ilişkileri bütünüdür.
Farklı iş, görev, meslek ve sektör alanlarında işletilen sistem düzeneklerine becerilerimizi dökerek, akıl ve alın terimizi katma meşakkatine katlanarak, milletçe birlikte üretir, sonra da elde edilen geliri bölüşerek hayatımızı idame ettiririz…

Ulaşımcılar olarak fonksiyonumuzun farkında ve önemini de pek âlâ biliyoruz…

Böylesi bir ilişkiler yumağı olan EKONOMİK FAALİYETLERİN zincirsel akış düzeneğinden, içinden ULAŞIM (nakliyat ve taşımayı) çıkarınca geriye; hareketsiz, durmuş, donmuş bir ekonomi ve toplum hayatı kalacağını, bizsiz bir hareketli ülke, millet ve dünya olamayacağını da pek âlâ biliyoruz.

Bunu bizim bildiğimiz kadar, bizi çalıştıranlar, yönetenler, ürettikleri politikaları uygulatanlar da çok çok net olarak farkındalar ve biliyorlar.

Bu bilinenler üzerinden konum değerlemesi yaptığımızda yine herkesçe biliniyor ki; ULAŞIM bir toplumun, milletin, ülkenin ve hatta dünyanın “OLMAZSA OLMAZ”ıdır….

Ürettiğimiz hizmet, mesai sürecinde sarf ettiğimiz akıl ve alın teri üzerinden faydalanıcı herkese kazandırıyoruz…
Sosyoekonomik, kültürel, turizm-ticari ve sair tüm faaliyetlerin taşıyıcısı ana kolonluk vasfımız ortada iken ve bizsiz hiçbir şeyin olmayacağı/olamayacağı da besbelli iken;

Biz bizim üzerimizden üretilen ve kazanılandan ADALET ÖLÇÜSÜNCE HAKKIMIZ OLAN PAYI alıyor muyuz?

Piyasa fiyatları karşısında, alım gücümüz cılız düşmüş, geçim derdimizin ateşi bacalarımızı bile sarmış ise; ürettiğimiz hizmetin karşılığı olan payımızı, HAKKIMIZI alamıyor, SENDİKAL YETKİ’nin TESİRLİ kullanılamamasından ötürü ve bu pasiflikten doğan boşluğu doldurmakta pek de mahir olan başkaları mübarek kazancımıza el koyuyor demektir…

Türkçesi; cebinize giren azalmışsa, fiyatlar karşısındaki satın alma gücü acze düşmüşse, bilin ki KAZANÇ payınızın bir kısmına el konulmuştur…

Bu vaziyet karşısında ortaya kabak gibi çıkan; SENDİKAL YETKİ TESİRİNİN kifayetsizliği değil midir?

Kazancımız ve gelirimiz bizden faydalanarak kazanan diğerlerine göre yetersiz kalıyorsa mevcut meşru SENDİKAL faaliyet ve YETKİ çerçevesinde yapılması gerekenlerin yapılmadığındandır…

Ulaşım çalışanı meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız vicdanî kanaatleriyle topyekûn bir kantara vursunlar da vaziyeti hakkaniyet ölçüsünce tartsınlar lütfen:

Ekonomik ve toplumsal hayattaki bunca önemimize, sarf ettiğimiz emeğe, çektiğimiz meşakkate, yorgunluğumuza ve KRİTİK KONUM ve FONKSİYONUMUZA karşılık gelecek ADALETLİ gelirin, kazancın, maaş ve sair hak edişlerin sahibi miyiz?
E peki, aradan bunca geçen zamana rağmen, bırakınız yerimizde saymayı, her dönem ceptekini de vererek ha bire geriye, geriye götürüp mağduriyetler yumağının içine yuvarlayanları masum görebilir, ürettikleri sanal mazeretleri geçerli-gerçek kabul edebilir miyiz?

“Çocuklarımızın hayallerini ve düşledikleri hayatın standardını temin edecek kazanca niçin sahip değiliz?” sorusunun cevabı; güçlü şahsiyet, akıl, vicdan, ADALET ve KORKUSUZ, ENDİŞESİZ İRADE sahibi herkesçe verildiği takdirde suçlu kim?
ÇOK ÖZET HATIRLATMAK İSTİYORUM…

Ulaştırma Hizmet Kolu’nda SENDİKAL YETKİLİ konuma çıkardığınızdan beri hangi köklü sorunlarımızı çözüme kavuşturdular?

YETKİ yaşlandıkça Ulaşım Çalışanlarının SORUN ve SIKINTILARI da bir o kadar artıp, yaşayanları da yaşlanmadı mı?
Çözülmeyen sorunların yaşlanmasıyla kalsa iyi, üstelik bir de katlanarak artan yeni sorunların kapısını kapatmaya ufacık bir hamle dahi yaptılar mı?

Bakınız:
Türk Ulaşım-Sen’in hayata geçirilmesini temin ettiği HAVACILIK TAZMİNATI ile ilgili bir arpa boyu yol alabildiler mi?

Önce TCDD’nin bölünmesine ses çıkarmadılar, alkışa durdular, şimdi de; bağlı ortaklıklar olan TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ genel müdürlüklerinin tek taraflı olarak oldu-bittiye getirilerek birleştirilmesi karşısında vazifeleri olan tepkiyi göstermek yerine, destek vermiyorlar mı?

Yetkili oldukları kurumlarda 12 yıl KİK toplantısı yapmadıkları vaki değil mi?

Hep yetkiyi hakkınca kullanamadılar, hem de; ilave kazanç kapısı edinmek için kendilerine üye olmayanların maaşından da “dayanışma aidatı” safsatasıyla kesinti yapılmasına pür gayret çabalamadılar mı?

En tehlikelisi; memura en çok lazım olan, varlığımızın, gücümüzün, kazancımızın teminatı olan SENDİKAL İTİBARI yer ile yeksan etmediler mi?

Samimiyetinize ve hoşgörünüze sığınarak ifade ediyorum…
Sağa-sola bahane etiketi de yapıştırmayalım.
Ulaşım çalışanları olarak biz çok önemliyiz…
Sadece ülke hayatı içindeki önemimize layık HAKKANİYETLİ KAZANÇ kapısının anahtarı olan SENDİKAL YETKİ’nin LİYAKATLİ ellere tesliminde kusur, kabahat söz konusudur.
Hiç öyle etrafınıza bakınmayınız, bu yanlışı giderecek olan yegâne OTORİTE de bizzat siz-biz, KENDİMİZİZ…
Hatalı irade, basit beklenti veyahut küçük çıkar hesapları sonucu oluşan bu; “liyakatsiz ellere YETKİ teslimi kabahatini” düzeltecek otorite mensupları olarak DAVRANACAĞINIZA İNANIYORUZ!…
15 Temmuz 2020 tarihi kayıtlı üye mevcutları ilanı üzerinden SENDİKAL YETKİ’nin de belirleneceği tarihtir…
Vakit yaklaştı: Türkiye’nin dört bir yanını gezdik, misafiriniz olduk.

Bağrımızı, kollarımızı açtık, el uzattık, el verdiniz, gönül gönüle olduğumuza saydık bütün ziyaret, istişare ve dertleşmelerimizi.

Böylesi sıcak bir ortamda ve işin dumanı üstündeyken, hakkımızla, hukukumuzla, şahsiyetimizle ilgili SENDİKAL YETKİ kararında bigana kalmayacağınıza inanıyoruz…

TÜRK ULAŞIM-SEN üyeleri, temsilcileri, Şube Başkan ve Yöneticileri ile ŞAHSİYETLİ MÜCADELE OTAĞI olarak her an ve devirde hizmetinize hazırdır.

Vereceğiniz yetkiyi cesurca kullanmasını bilen liyakatli kadrolarımız ile 7/24 mesaide ve tavizsiz mücadelede sizleri şimdiki şikâyetçi halden “şükürler olsun, hakkımızı aldık” demenizin teminatı olacak konumuna taşımaya da hazırdır…

Velhasıl, uzun lafa hacet yok…

Takdir edersiniz ki; görmek istemeyenden daha körü yoktur.

Arifsiniz, olanı biteni ferasetinizle kestirebildiğinizi biliyoruz.

İsteyenin mum ışığında da gördüğünü, görmek istemeyene güneşin bile fayda etmediğini de arifane FAZİLETİNİZE ve TERCİH İRADENİZE havale ediyoruz…

Rabbim, bunca kahırlı günlerin akıbetini hep birlikte hayrımıza vardırsın,
Kararlarınızı şanlı ve kutlu kılsın…
Selam, saygı ve dualarımla.
Allah’a emanet olunuz…

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı

TÜRK ULAŞIM-SEN BÜYÜK BİR SEVDANIN ADIDIR. BU SEVDA TÜRKLÜK SEVDASIDIR, VATAN AŞKIDIR.

28

 

Türk Ulaşım-Sen’in kuruluşundan bu yana 28 yıl geçmiş. Dile kolay tam tamına 28 yıl. Aradan geçen 28 yılın içinde, “Devlette sendika olmazdan”, Anayasa değişikliğine, 4688 Sayılı Yasaya, Toplu Görüşmeye ve Toplu Sözleşme masasına ulaşıncaya kadar yaşanan acı ve tatlı binlerce olay, dökülen alın teri ve verilen onca emek var.

Hiçbir hakkın kolay verilmediği bir ülkede kamuda sendikal hak almak elbette kolay olmamıştır. Mahkeme salonlarında, Meclis kapılarında, Bakanlıkların önünde ve sokaklarda, meydanlarda eylemlerle geçen 28 yıl… Bunların ne anlama geldiğini ancak yaşayanlar kavrayabilir.

Bu davaya gönül vererek, tutulan binaların kiralarını paylaşan yöneticilerimize ve çoluk çocuğun rızkından kestikleri ile sendikal mücadeleyi bayraklaştıranlara, onca tehdide, baskıya ve sürgüne aldırmadan inandığı davada geri adım atmayanlara, uzun yıllar sendikal mücadelede öncü olup, daha sonra emekli olanlara şükranlarımı sunuyor, trafik kazalarında ve kongre salonlarında yaşadıkları strese dayanamayanlar, sendikal mücadeleye yaşadıkları sürece omuz verip kaybettiğimiz Dava Arkadaşlarımıza rahmet diliyorum.

Türk Ulaşım-Sen’in bugünlere gelmesinde, ülkemizin her köşesinde kamu hizmetinin yanında sendikasını hedefe taşımak içinde omuz veren, onbinlerce adsız kahramanın imzası vardır.

Türk Ulaşım-Sen bugün varsa, çekilen çileler, verilen mücadeleler sayesinde vardır.

Türk Ulaşım-Sen “Bizim ilkemiz önce ülkemizdir” Şiarıyla hizmetini sürdürecektir. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için daha çok çalışacağız, Adaletsizliğe hep itiraz edeceğiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, ihanete yeltenenlerle savaşımız vardır bizim. Bu savaştan asla vazgeçmeyeceğiz.

Milli ve manevi değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacağız.

Sözümüz var Atamıza; kurduğu Cumhuriyeti, çizdiği Misak-i Milli sınırlarını canımız pahasına da olsa koruyacağız, kollayacağız.

İçerden ve dışarıdan gelecek her türlü ihanete karşı mücadele edeceğiz, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, elimizden geleni yapacağız.

Adaletten sapanları Adalete davet edeceğiz. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapanlarla mücadelemizi inançla sürdüreceğiz.

Türk Ulaşım-Sen Bayrağını, en yükseklere dikeceğiz..

Bizi bu yoldan hiçbir güç döndüremeyecektir. Yolumuz Hak ve Adalet yoludur. Düsturumuz hakça bölüşümdür.

Tüm insanlarımızın mutlu ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye tablosunun gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız.

Daha mücadelemizin başındayız. Asla sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Türk Ulaşım-Sen büyük bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türklük sevdasıdır, Vatan aşkıdır.

Nice yıllara… İyi ki varsın, TÜRK ULAŞIM-SEN

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı