KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, Koronavirüs (Covid-19) hakkında değerlendirmelerde bulunarak bir takım kararlar almıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızın genel başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, 16 Mart 2020 günü bir araya gelerek tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelmiş olan Koronavirüs (Covid-19) hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu çerçevede Konfederasyonumuzun görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan kararları kamuoyunun ve kamu görevlilerinin bilgilerine sunuyoruz.

1. Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs, ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Devletimizin aldığı yerinde tedbirler, virüsün ülkemizde yayılmasını geciktirmiş, şu ana kadar ölümcül bir olayın yaşanmasını engellemiştir. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığımızın yürütmüş olduğu kriz yönetimini ve aldığı tedbirleri son derece yerinde bulduğumuzu ve takdirle karşıladığımızı ifade ediyoruz.

2. Bu çerçevede başta vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımız olmak üzere kamu hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde sağlanması için cansiperane mücadele veren tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyoruz.

3. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı ve Devletimizin diğer birimlerinin aldığı tedbirler ve sunduğu öneriler yerinde olsa da bu krizde en büyük sorumluluğun tedbirlere hassasiyet gösterecek olan bireylere ve topluma düştüğü gerçeğinden hareketle Türkiye Kamu-Sen olarak 14 Mart tarihinde gerçekleştireceğimiz “Gelenekten Geleceğe Sendikacılık” eğitimi sertifika töreni ve Ankara şubeleri İstişare toplantımız ile 2-5 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız “Başarılı Kadınlar-Başaran Kadınlar” konulu uluslararası forum etkinliklerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi bildiriyor, teşkilatlarımızı da aynı duyarlılıkla kalabalık gruplar oluşturacak eylem ve etkinliklerden uzak durmaya çağırıyoruz.

4. Bazı art niyeti grupların bu salgın çerçevesinde oluşan endişeyi, korku ve paniğe dönüştürerek asılsız haber ve yayınlarla toplumumuzu manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu göz önünde bulundurularak bu tür fırsatçılara mahal verilmemesi adına resmî olmayan hiçbir açıklama, bilgi ve belgeye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz.

5. Bu kapsamda teşkilatlarımız da toplumda paniğe yol açmayacak şekilde itidalli ve temkinli davranarak resmî kurumlarımızın ikaz ve yönlendirmeleri doğrultusunda, Devletimizin ortaya koyduğu her türlü tedbire uyulması için gerekli özeni gösterecek, kalabalık gruplar oluşturarak virüsün yayılmasına imkân sağlayacak eylem ve etkinliklerden kaçınacak, sorumlu bir sivil toplum kuruluşu bilinci içinde toplumsal birlikteliği ve ortak aklı harekete geçirecek tarzda bir aksiyon planı oluşturacaktır.

6. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının, milletimizin sağduyusu ve alınacak tedbirlere göstereceği titiz yaklaşımla en az sıkıntıyla bertaraf edileceğini temenni ediyor, başta teşkilatımız, üyelerimiz, kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm milletimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

7. Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu olarak Konfederasyonumuzun kuruluşunda belirlediği ilkeleri, tavizsiz bir biçimde koruduğu çizgisi ve sendikal harekete sunduğu katkıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkemiz önce ülkemiz umdesi çerçevesinde her şart altında Devletimizin ve milletimizin yanında kalarak bu krizin de atlatılması için her türlü çabayı göstereceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz.

8. Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızının artması ihtimaline karşı Türkiye Kamu-Sen olarak bütün teşkilatlarımızla teyakkuzda olduğumuzun, salgının arzu etmediğimiz boyutlara ulaşmaması için yetkili mercilerce alınacak her türlü kararın destekçisi ve uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna duyurulur.

ULAŞIM ÇALIŞANI MESLEKTAŞLARIMIZLA İSTİŞARE SONUÇLARI YAZI DİZİSİ – 2-

 
“Hakkını kuvvetlendirmeyen, kuvvete hak demek zorunda kalır!…”
 
Hakkın kuvvetlendirilmesi de liyakati, tecrübesi tescilli güçlü kadrolarla teçhiz edilmiş teşkilatlara mensubiyetten geçer elbette…
 
Tecrübesi, bilgisi, basireti, cesareti ve feraseti ile özgüven içinde mesai arkadaşlarımızın bölgelerinde, işyerlerinde başlattığımız ZİYARET ve İSTİŞARE turunda karşılaştığımız yoğun talepler ve sıkıntıları ana başlıklar halinde ilgili kurum ve kuruluşları da zikrederek TÜRK KAMUOYUNUN şahitliğine arz ediyoruz…
 
Bütün memurları ve tabii, Ulaşım Çalışanlarını ortakça ilgilendiren genel sorunlar:
 
1-Kamu Görevlilerinin maaş ve edindikleri gelirlere uygulanan vergi oranlarının %15’te SABİTLENMESİ,
 
Yılın başında maaş zammı artışı olarak yansıtılan oran, ay geçtikçe özellikle de yılın ortasından itibaren; miktarı daha da artarak maaşların aşırı derecede düşüren DEĞİŞKEN VERGİ DİLİMLERİ ile tamamen tek taraflı fahiş kesinti dayatması kıvamında ve memurların sürekli aleyhinde işleyen bir oransal dilimleme ve uygulamadır.
 
Güya sözleşme yapılıyor, ama sözleşme hükümleri dışında vergi dilimleri kesintisi veyahut emekli keseneklerinin hükümetin tek taraflı kararıyla artırıldığı, bu sebeple de memur aleyhine yüksek oranlarda gelir kayıplarına sebep olunduğu vakidir.
 
Şayet teklif ettiğimiz bu %15’lik orandaki SABİT tutulacak VERGİLENDİRME yolu izlenirse,
Ve…
Emekli kesenekleri ile ilgili oranların da o yılın tamamında SABİT KALMAK şartı ile önceden KARŞILIKLI RIZA teminatı olan SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde belirlenirse,
 
Yılın başında da, sonunda da aynı kalmasını sağlayacak bir teknik düzenleme ile “emekli kesenekleri” ve “verginin” peşin belirli olmasından dolayı,
 
Memurun, yıllık geçim hesabı yapması ve bütçesini planlayarak 12 ayı kendi hesaplamasıyla “geliri-gideri” belirli bir GEÇİM İSTİKRARI TESİSİ psikolojisi içinde yaşamasını sağlayacaktır.
 
Kamu görevlilerinin toplumsal psikolojisi ve devlet hizmetleri kalitesi olumlu etkilenecek ve elbette bundan ÜLKE faydalı sonuç görecektir.
 
Hükümetin önce maaşlara zam verip, hemen peşinden de TEK TARAFLI SÜRPRİZ oransal artışlar uygulayarak, daha memurun cebine girmeden GELİR AZALTICI kesintiye girişmesi MORAL huzursuzluğun tesirli bir kaynağı olmaktan öteye geçmiyor.
 
Elbette bunun da; hem çalışan moralini çökerttiği, hem de devlet hizmetinin kalitesini törpülediği psikolojik bir aşınmaya sebep oluğu da vaki.
 
2- Kurum ve kuruluşlarımızdaki Güvenlik Görevlisi mesai arkadaşlarımıza SİLAH TAZMİNATI hakkının ihdas edilerek ödenmesi.
 
Anılan tazminatın bu işte görevli, ilgili personelin moral motivasyonuna vereceği olumlu tesirin, güvenlik hizmetlerinin kalitesinin yükselmesini temin edeceği inkâr götürebilir mi?
 
3-Yine, ‪7/24‬ (yedi gün yirmidört saat) mesai veren Güvenlik Görevlisi arkadaşlarımızın tamamına FİİLİ HİZMET TAZMİNATI verilmesi.
 
Vardiyalı sistemle günün her saatinde nöbetleşe çalışmaya mecbur olan bu arkadaşlarımızın, vücudun BİYOLOJİK SAATİNE aykırı zamanlarda işbaşında olmasından ötürü; bedensel, zihinsel, moral bakımdan sağlıklarının karşılaştığı yıpranmaların tazmini yolu, elbette psikolojik bir faydalı etki yaratacak, iş yerinin menfaatine de dokunacak şekilde verimlerini artıracağı muhakkaktır.
 
4-Emeklilere verilen BAYRAM İKRAMİYESİ hakkının, KAMU ÇALIŞANLARININ TAMAMINI İÇERECEK şekilde genişletilerek, tüm memurların da faydalanmasına imkân veren “idari-mali” düzenlemenin yapılarak HAK kılınması.
 
Kamu görevlisi, çalışanıyla-emeklisiyle bir bütündür. Nasıl ki; Emeklilerin çalışanlarla aynı gelire tabi kılınması, yaşanan ekonomik gerçeklerin mecbur ettiği bir haklı durum ise ve mücadelemizde emekli meslektaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanmasına dair konularında ısrarcısı olduğumuz kadar,
Çalışan memurların da EMEKLİ meslektaşlarımızın aldığı hak türünden faydalanması da taleplerimiz arasında olduğu için BAYRAM İKRAMİYELERİNİN çalışanları da içerecek kapasiteye kavuşturulmasını gündemde tutmaya devam edeceğiz.
 
5- Görevleri sürecinde X-Ray cihazlarındaki radyasyona maruz kalan memurlara, diğer kurumlarda, Röntgen Teknikerleri ve Teknisyenlerine tanınan hak ve imtiyazların uygulanması…
 
Zira, söz konusu olan sağlıktır. Sağlığın maruz kaldığı risklerin değerinde bir karşılığı olacak hak ve imtiyazlarda dair düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, sağlık hakkının bir gerekçesi olmaktan öte ihmal götürmeyen şartıdır.
 
Sıhhatleri için;
*Mevcut izin haklarına bir ay daha eklenmesi,
*Koruyucu kıvam içeren gıdalar verilmesi,
*Fiili hizmet zammı… gibi haklarla takviye edilmesi çağımızın sağlık şartları ve imkanları gereği sayılmalıdır.
 
6-Maaşlara ek olarak yapılan/yapılacak bütün ödemelerin emekli keseneklerine tabi tutara eklenmesinin, emeklilik sürecinde hak edişlerin tamamına artı tesir edeceğinden ötürü, böylesi bir avantajın normal HAK olduğu elbette inkâra hiç müsait değil.
 
7-Bakanlıklar ile Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan işe alımlarda, sınav yetkililerinin “şifahi kayırmasına” meyilli olduğu artık gizlenemeyen olumsuzluklara gebe MÜLAKAT SİSTEMİNİN derhal iptal edilerek, liyakate hak yolu açılmasında gecikilmeden, adaletli uygulamanın TEMİNATI OLACAK bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi.
 
8- 3600 EK GÖSTERGE hakkının bütün Kamu Görevlilerine şamil bir kapasite ile düzenlemesi.
 
Seçimlik-Siyasi taahhütlerin en başlarına da konulup ilan edilen bu kadük vaadin gerçekleştirilmesi için daha fazla gecikilmemesi.
 
Zira 3600 ek gösterge çalışırken kısmi bir rahatlık sağlamanın yanında EMEKLİLİK halindeki hayatımızı yüzde yüz etkileyecek bir konudur.
 
Kamu görevlilerinin hayatına dair böylesi bir uygulamada, “statü avcılığıyla mesleki ayrımcılık” kokan ve kısmi alana uygulanması düşüncesinin, bu hakkın dışında kalan diğerlerinin üzerinde moral çöküntü yaratacağı gerçeği herhalde izaha muhtaç değil.
 
(Devamı bir sonraki yazımızda)
 
Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI SAYIN MEHMET CAHİT TURHAN’I ZİYARET ETTİK.

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK, T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI SAYIN MEHMET CAHİT TURHAN’I ZİYARET ETTİ.

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın Önder KAHVECİ ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel KAZANCIOĞLU ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ulaşım hizmet kolunda görev yapan çalışanların sorunları, beklentileri ve talepleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyarette, Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, ulaşım çalışanlarının sorunlarının yer aldığı ( Havacılık Tazminatı, ARFF Memurlarına ARFF Teknikerliği unvanı verilmesi, TCDD Bağlı Ortaklıklarının birleştirilmesi, TCDD Taşımacılık A.Ş.’de mülakatların yapılması, Fiili Hizmet Zammı vb.) dosyayı Sayın Bakanımıza takdim etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit TURHAN’a, göstermiş olduğu yakın ilgiden ve sorunların çözümüne olan yaklaşımlarından dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

c91412e2-d665-4012-ab30-ce289c25f64b 727e2fdb-5565-4e3c-bcda-0aff66ae8be5 81bd4dc1-088b-40c1-a1b3-f2a3d7ea706f 8798ed15-5da1-425e-9e56-6b2b3523794b 40f6104e-35f6-4733-ac6e-ef9abf3b39c0