TÜVASAŞ ÇALIŞANLARINA KATANER TAZMİNATI HAYIRLI OLSUN

kataner
Bilindiği üzere, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde daha önceki yetkili sendika tarafından yıllardır yapılmayan Kurum İdari Kurulu toplantısı, Sendikamızın TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde Yetkili Sendika olmasının ardından, 25.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmişti.
 
Söz konusu Kurum İdari Kurulu Toplantısında Sendikamız tarafından, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan çalışanların yıllardır yapılmayan KİK toplantıları nedeniyle mahrum bırakılan haklarının alınması için birçok talepte bulunulmuştu.
 
Bu taleplerden biri de “Kataner Tazminatı” idi…
Türk Ulaşım-Sen olarak, TÜVASAŞ çalışanlarına yıllardır ödenmesi gereken ancak, o dönem ki yetkili sendika tarafından ödenmesi için hiçbir girişimde bulunulmaması ve yıllardır KİK toplantısı yapmamaları nedeniyle bugüne kadar ödenmeyen “KATANER TAZMİNATI”’nın, TÜVASAŞ Çalışanlarına ödenmemesi için uğraşanlara rağmen 15.01.2020 tarihi itibari ile ödenmesini sağladığımız için haklı bir mutluluk ve gurur yaşamaktayız. Kataner Tazminatının TÜVASAŞ Çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.
 
Ancak, TÜVASAŞ Çalışanlarına bugün 55TL olarak Kataner Tazminatının, yıllardır yapılmayan KİK toplantıları nedeniyle ödenmemesinin, TÜVASAŞ Çalışanlarına kaç TL’ye mal olduğu düşünüldüğünde, buna sebep olanların ve ödenmesi için kılını kıpırdatmayanların, bu vebali nasıl taşıyacaklarını ve TÜVASAŞ Çalışanlarına ne diyeceklerini de merak ediyoruz.
 
Değerli Ulaşım Çalışanları,
 
Türk Ulaşım-Sen olarak, zor şartlar altında geçinen, evine ekmek götürme gayesiyle, gece gündüz demeden çalışan sizlerin kaybedilen haklarını geri almak ve yeni haklar elde etmek için tüm samimiyetimizle mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Bizler, Sizlere ve Sendikacılığa hiçbir katkısı ve getirisi olmayacak talepler için değil, hakkın haklıya teslim edilmesi için sendikacılığın gereklerini yerine getirmekteyiz. Bu nedenle de, sizleri, kaybedilen hakların telafisi ve yeni hakları hep birlikte elde etmek için Gerçek Sendikacılığın adresi Türk Ulaşım-Sen çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.
82413847_2209483109153232_4710471374336950272_n

TÜRK EĞİTİM SEN, ÖMER SEYFETTİN ANISINA ÖDÜLLÜ HİKÂYE YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

seyfett

 

Türk Eğitim-Sen; Türk kültürü ve Türk kimliği üzerine önemli fikir hareketleri içinde bulunmuş, hikâyeciliğimize değer katmış olan Ömer Seyfettin’i hatırlayıp, onun anılarını yaşatmaya devam ettirmek, aynı zamanda da yeni hikâyeleri ve hikâyecilerimizi Türk edebiyatına kazandırmak amacıyla Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılında hikâye yarışması düzenliyor.

Hikâye yarışması için başvurular 25 Aralık 2019- 6 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Türk hikâyeciliğine katkıda bulunacak olan yarışmamız üç kategoriden oluşacaktır:

1. Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen Üyeleri Kategorisi

2. Üniversite Öğrencileri Kategorisi (Ön Lisans, Lisans )

3. Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi

Hikâyenin konusu serbesttir. Yarışmacılar Anayasamız ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin verdiği kuralları dikkate alarak her konuda hikâye gönderebilecektir.

Yarışmanın şartları şu şekildedir:

1-Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, yukarıdaki üç kategoriden birisine uyan herkes katılabilir.

2-Yarışmaya her yarışmacı en fazla iki (2) hikâye göndererek katılabilecektir.

3-Yarışmaya gönderilecek hikâye, aynı veya başka isimle de olsa herhangi bir yerde kesinlikle yayımlanmamış olacaktır.

4-Yarışmaya gönderilen hikayeler özgün ol- malı, yayımlanan bir eseri çağrıştırmamalıdır.

5-Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin mut- laka başlığı bulunmalı ve yarışmacı rumuzunu hikâyenin her sayfasının sağ üst köşesine kendi el yazısı ile yazmalıdır. Yazılan hikayenin hiç- bir sayfasında rumuz dışında ad, soyad, farklı işaret vb. bulunmamalıdır.

6-Yarışmacının adı, soyadı, şube adı, görev yaptığı kurumu, okulu, üniversitesi, iletişim bilgileri (açık adres, cep telefonu numarası) kendi el yazısıyla A4 kağıdına yazılarak  kapalı bir zarfa konulacak ve bu zarfın üzerine sadece bir kelime ve bir rakamdan oluşacak rumuz (Örnek: Cesur 12) ile yarışmacının katıldığı kategori ( ORTAÖĞRETİM, ÜNİVERSİTE, ÜYELER) yazılarak gönderilecektir. Yanlış beyandan yarışmacı sorumlu olacaktır.

7-Yarışmaya gönderilecek hikâyeler; A4 sayfasında en az 3, en fazla 8 sayfa olacak ve Arial 12 punto, 1 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır. Bu şartlara uymayan metinler, ke- sinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Hikâyelerin ve kişisel bilgilerin yarışmanın son başvuru tarihine kadar Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve sendikamız şubelerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki ve kargodaki gecikmelerden katılımcılar sorumlu olacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gelen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Yarışmacılar hikâyelerini 6 nüsha bilgi- sayar çıktısı ile birlikte Microsoft Ofis Word programında yazmış oldukları dijital kopyasını bir CD’ye kaydederek göndereceklerdir.

10-Yarışmacılar, yazdıkları hikâyelerin 6 nüshasını ve dijital olarak kaydettiği CD’yi, içinde ad, soyad, sendika, okul, üniversite, görev yaptığı kurum ve iletişim bilgilerinin olduğu ve üzerinde sadece yarışmacının katıldığı kategori (ORTAÖĞRETİM, ÜNİVERSİTE, ÜYELER) ile rumuzunun yazıldığı kapalı zarfı büyük bir zarfın içerisine koyarak posta yolu veya şahsen Türk Eğitim Sen’in Ankara’daki Genel Merkezine veya şubelerine 6 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir.

11-Yarışmaya katılacak kişiler, yazdıkları metinlerdeki düşünce ve fikirlerinden sorumlu olacak, başvuru yaparken bunu kabul etmiş olacaklardır.

12-Yarışmada her kategoride dereceye giren hikâyeler ile seçici kurul üyeleri tarafından özgün olarak değerlendirilen diğer eserler Türk Eğitim-Sen tarafından bir kitapta neşre- dilecektir. Bunun için yarışmacılara ayrı bir telif hakkı ödemesi yapılmayacaktır.

13-Yarışmaya katılacak adaylar, seçici kurul üyeleri ile sözlü veya yazılı (e-mail, mesaj vb) hiçbir şekilde irtibata geçmeyecek, bunu yapan yarışmacı, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14-Yarışma sonuçları, 2020 yılının Mart ayı içerisinde açıklanacaktır.

15-Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri ilerleyen bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri Türk Eğitim-Sen’in web sayfasından duyurulacaktır.

16-Bu yarışmaya katılacak herkes, bu şartnamedeki şartları peşin olarak kabul etmiş sayılacaktır.

 

ÖDÜLLER

Sendika Üyeleri Kategorisi

Birinci 5 Tam Altın İkinci 3 Tam Altın Üçüncü 2 Tam Altın

Üniversite Öğrencileri Kategorisi

Birinci 4 Tam Altın İkinci 2 Tam Altın Üçüncü 1 Tam Altın

Ortaöğretim Öğrencileri Kategorisi

Birinci 3 Tam Altın İkinci 2 Tam Altın Üçüncü 1 Tam Altın

 

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Yahya AKENGİN Yazar-Şair

Prof. Dr. Ayfer YILMAZ-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Firdes IŞIK-Merkez Kadın Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL-Gazi Üniversitesi Türk Dili Bölümü

 

10616

GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA NURULLAH ALBAYRAK, MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET ÖZYÜREK’İ T.B.M.M.’DE ZİYARET ETTİ.

ozyrk

 

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah ALBAYRAK, MHP Sivas Milletvekili Sayın Ahmet ÖZYÜREK’i ziyaret ederek, DHMİ Havacılık Tazminatı ve ARFF Memurlarına Teknikerlik unvanı verilmesi ile ilgili Sendikamızın talebinin yer aldığı dosyayı kanun teklifi olarak TBMM gündemine getirilmek üzere kendisine takdim etti.

MHP Milletvekili Sayın Ahmet ÖZYÜREK, bu iki konuyla ilgili olarak hazırlanacak kanun teklifini en kısa sürede TBMM gündemine getireceğini ifade ederek, çözümü için elinden geleni yapacağını belirtti.

MHP Milletvekili Sayın Ahmet ÖZYÜREK’e, DHMİ personelinin yaşamış olduğu bu sorunların çözümü için göstermiş olduğu hassasiyet ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

82877060_2201612569940286_2538120591542583296_o