GENEL BAŞKANIMIZIN HABERNEDİYOR.COM’A VERMİŞ OLDUĞU RÖPORTAJ

HBRR

Genel Başkanımız Mustafa Nurullah Albayrak röportajına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

RÖPORTAJ’IN LİNKİ : https://www.habernediyor.com/emek-sendika/turk-ulasim-sen-genel-baskani-mustafa-nurullah-albayrak-la-h15851.html

IOS için:
https://apps.apple.com/tr/app/haber-ne-diyor/id1441422746?l=tr

Android için:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jupiter.habernediyor.com.habernediyor

RÖPORTAJIN TAMAMI İÇİN : https://www.youtube.com/watch?v=0c5J02lRSr0&feature=youtu.be

TÜRK ULAŞIM-SEN’İN GÜNDEMİ; ULAŞIM ÇALIŞANLARI VE ONLARIN SORUNLARIDIR

Öncelikle Türk Ulaşım-Sen olarak bizlerin her zaman ve her şartta Vatanımızın, Milletimizin, Bayrağımızın ve Türk Memurunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. O yüzden bunların herhangi birine zarar vermeye çalışan her kim olursa olsun ilk önce Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ulaşım-Sen’i karşısında bulur.

Bizler, devletimizin adını TÜRKİYE Kamu-Sen’de, milletimizin adını ise TÜRK Ulaşım-Sen’de taşımanın onurunu yaşayan, Şerefli Türk Memurunun hizmetkârlarıyız.

Bu nedenlerle de, Türk Ulaşım-Sen’i tanımayanların adımızı anarken iki kere olmadıysa üç kere düşünmelerini tavsiye ediyoruz.

EVVEL YALAN, AHİR TALAN EDİLDİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ulaşım-Sen olarak Yetkili olduğumuz dönemde;

 • Ücret gruplarının 8’den 5’e düşürülmesi
 • Banka promosyonlarının çalışanlara ödenmesi,
 • Denge Tazminatının ödenmesi,
 • KEY Kesintilerinin faiziyle geri ödenmesi,
 • Çalışanlara eş ve çocuk yardımı ödenmesi,
 • Enflasyon farklarının maaş zamlarına ilave edilmesi,
 • Ücret tavanına takılan unvanların iptal ihdasının yapılarak temel ücretlerin yükseltilmesi,
 • Çalışanlara 1 Derece verilmesi,
 • Disiplin cezalarının affedilmesi,
 • Lojman komisyonlarında sendika temsilcisi bulundurulması,
 • Disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulması,
 • Trende görevli personele yemek ve kahvaltı verilmesi,
 • Ücretsiz seyahat hakkı olan permilerin yılda 2 kez olmak üzere yeniden verilmesi,
 • Koruyucu gıda yardımının yapılması,
 • KİK toplantılarının yapılmasının sağlanması,
 • Sendikal faaliyetlerde delege ve üyelerin idari izinli sayılması,
 • Çalışanlara servis aracı kullanımının sağlanması,
 • Görevde yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin çıkarılmasının sağlanması
 • KPSS uygulamasının hayata geçirilmesinin sağlanması
 • Geçici görevlendirilmelerin sınırlandırılması
 • DHMİ çalışanlarına Havacılık Tazminatı Ödenmesi,
 • ARFF Memurlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması,

 

Gibi daha nice kazanımlar elde ederken,

 

Onlar Yetkili olduğu dönemde;  

 • Hükümetin önerdiği zamdan daha düşük zam önerdiler,
 • Tüm kurumlar 175 TL alırken KİT’e 160 TL’yi reva gördüler,
 • Enflasyon farkını unuttular,
 • Ücret gruplarının 5 ten 3 e düşüşünü 2 yıl geciktirip farkları yuttular,
 • Fiili Hizmet Zammını YIPRANMADAN kadük ettirdiler,
 • Onca sorun varken 30 günlük yasal süreyi kullanmadan 7 günde imza attılar,
 • % 16 zam isteyip aşağısına KAPALIYIZ derken buçuk artışlı 4+3,5 zammı törenle kutladılar,
 • Sivil İtaatsizlik sözünü eyleme geçirdiler,
 • ATATÜRK ve CUMHURİYET düşmanlarına destek verdiler,
 • Açılım ihanetine AKİL ADAM oldular,
 • ANDIMIZ aleyhine 81 ilde basın açıklaması yaptılar,
 • Resmi dilimiz TÜRKÇE’ye ortak dil aradılar,
 • Yeniden yapılanma adıyla ÖZELLEŞTİRMEYİ DEVRİM diye yutturdular,
 • İşyerlerimize hizmet alımı yöntemiyle şirket elemanı istihdamına taraf oldular,
 • Mülakatlarda adam kayırmak için kapı kapı dolaştılar
 • Kendilerine üye olmayanların Toplu Sözleşmeden faydalanması için dayanışma aidatı istediler,
 • Toplu Sözleşme Masasında gizli saklı satışlarının deşifre olmaması için kimseyi istemediler,
 • Kendi üyelerini bile bizden olanlar ve benden olanlar diye ayrıştırdılar,
 • Ehliyet liyakat tecrübe birikim yetenek gibi kavramları hiç ettiler
 • Hak hukuk adalet eşitlik gibi değerleri yok ettiler.
 • Kamu işveren heyeti ile gece yarısı buluştular,
 • Toplu Sözleşme masasında tutanak tutmayı unuttular,
 • Ulaşım çalışanlarının hiçbir sorununu çözemediler.
 • Sakalla, bıyıkla, kravatla ve eşofmanla uğraştılar.
 • ARFF Memurlarına Toplu Sözleşme Masasında Teknikerlik unvanı alacağız dediler, alamadılar.
 • TÜVASAŞ’ta ve diğer kurumlarda yıllardır KİK Toplantıları yapmadılar.

DAHA NE DİYELİM!.. HERŞEY ORTADA DEĞİL Mİ?

BU ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ!..

Son 1 yılda Doğalgaza %53, Elektriğe %24, Gıdaya %17 zam gelmiş, enflasyon almış başını gitmiş, çarşı pazar gelen zamlarla yangın yerine dönmüştür.  Memur maaşları ise bu zamlar karşısında mum gibi erimiştir.

Ancak bu erimeye sebep olanlar, üye sayılarında yaşadıkları düşüşü görünce paniğe kapılarak, tüm bunları görmezden gelip gündemden düşürmeye, dikkatleri başka yerlere çekmeye çalışmaktadır. Ancak Türk Ulaşım-Sen’in terbiyesinin ve kalibresinin hepsinin üstünde olduğu unutulmamalıdır.

TÜRK ULAŞIM-SEN’İN GÜNDEMİ; ULAŞIM ÇALIŞANLARI VE ONLARIN SORUNLARIDIR!

Değerli Arkadaşlarım;

Türk Ulaşım-Sen olarak, her lafa verilecek cevabımız, söylenecek sözümüz elbette ki vardır. Ancak bizlerin kurumsal terbiyesi ve ulaşım çalışanlarına sonsuz saygımız da vardır.

Niyetimiz, Yoksulluk Sınırının 6.844TL’ye dayandığı bir dönemde, memurların mali ve özlük haklarını geliştirmek, sorunların çözümü için kafa yorarak mücadele etmektir. Yani kısacası insan kazanmaktır.

Türk Ulaşım-Sen olarak, ulaşım çalışanlarının yaşamış olduğu sorunları ve çözümlerini yakından bilmekteyiz. 28 yıllık bilgi birikimimiz ve geçmişte elde ettiğimiz hak ve kazanımlar gelecekte yapacaklarımızın teminatı niteliğindedir. Tüm ulaşım çalışanı arkadaşlarımı sendikamızın çatısı altında birleşmeye davet ediyorum.

Saygı ve Selamlarımla.

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı

SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ

HHG

DHMİ Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirmeye İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin 6.maddesinin (i) bendinin YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

Sivas Nuri DEMİRAĞ Havalimanında görev yapan ARFF Memuru üyemiz tarafından, Sivas Barosu Genel Sekreteri aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Sivas  İl Avukatı Serhat ALBAYRAK aracılığıyla, Üyemizin 2016 yılında yapılmış olan atama sebebiyle hizmet puanından 3 puan düşürülmesine karşı  Danıştay İkinci Dairesi’nde açılan dava açılmıştı.

Açılan davada Av. Serhat ALBAYRAK tarafından, dava konusu yönergenin, 2016 yılında yapılan tayinden sonraki bir tarih olan 23.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdiği; bu sebeple, yürürlük tarihinden sonra yapılacak atamaları kapsaması gerektiği gerekçe olarak gösterilmiş ve dava sonucunda Danıştay İkinci Dairesi tarafından, DHMİ Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirmeye İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin 6.maddesinin (i) bendinin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Bu karar ile birlikte, Yönergenin yürürlüğe girdiği 23.01.2019 tarihinden önce yapılan tayinler nedeniyle, çalışanların hizmet puanından 3 puan düşürülmesinin önüne geçilmiştir.

Değerli DHMİ Çalışanlarına duyurulur.

 

MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKLÜ KERVANA ÜREN İT ÇOK OLUR!…

MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ… BEBELERİ PİSTTEN ALALIM…

YÜKLÜ KERVANA ÜREN İT ÇOK OLUR!…
1992’den 1981’i çıkarınca geriye ne kalır?
Rakamla; 11 Yazı ile; On Bir…
Nezaket kurallarını ihlal ederek; Türk Ulaşım-Sen’e, salyasını akıtıp sarkıntılığa yeltenenin, Türkiye Kamu-Sen’in fiilen kurulduğu yıl olan (yasal değil, icazetle değil, o dönem hükümete rağmen ve fiilen) 1992’deki yaşı; henüz 11…
Yani Türkiye Kamu-Sen’liler; hak, hukuk, adalet, haysiyet ve hakkaniyet şiarıyla Türk Memuru’nun hakkını eksiksiz almak uğruna 1992’lerde yollarda teşkilatlandırma tozu yutarken,
O yıllarda henüz 11 yaşında patlak topla oynarken yuttuğu sadece oyun alanı tozu olanların kavraması mümkün değil ki, daha eskilere gidip anlayıp tanımlayabilsin dünyanın kaç bucak olduğunu…

Cehaletle yazılan ithamdaki yanlışı düzeltelim; Türkiye Kamu-Sen, “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” TBMM’de 2001 yılında çıkarıldı ve aynı yıl yürürlüğe girdikten sonra YASAL STATÜ KAZANDI…
2002 yılında da ilk toplu görüşmeyi gerçekleştirdi.
Bu tarihten önceki süreçte de memurun gür sesi olmayı yüreklice beceren yegâne güçlü konumu ile muhatabı bütün hükumetleri MEMUR hakları ile KIRK düşünüp, BİR karar vermeye mecbur etti…

Bilmezsin o günleri. bak sana bir anekdot anlatalım; Dönem Refah Yol dönemi, yani Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin ortaklığındaki Hükümet dönemi…
Türkiye Kamu-Sen yüksek direnci ile hükümeti sürekli silkeliyor, kendi itirafı ile o zaman bu durumdan çok rahatsız olanlardan birisi de Refah Partili Adalet Bakanı; Şevket Kazan…
O hükümet yıkıldı, yerine yeni bir hükümet kuruldu.
Türkiye Kamu-Sen yine aynı ilke ile yeni hükümet döneminde de haksızlığa karşı memurun hukukunu haykırmaya devam ediyor.
O süreçte Şevket Kazan Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezine randevulu ziyarete geldiğinde, aynen şunları söyledi:
-Arkadaşlar, ben size, Refah Partisi adına özür dilemeye geldim. Biz sizi sadece bizim dönemimize mahsus bir itiraz infilakı yaratmakla suçluyorduk. Ama gördük ki, bizden sonraki, şimdiki hükümete de aynı üslup ve tutumla karşılık veriyor, itiraz ediyorsunuz. Bu yaptığınız da doğru sendikacılık…
Özrümüzü kabul edin…”

Bilmem anlatabildim mi?
Evet durum bu. İyi oku, ağır ağır oku da düzgün anla; Türkiye Kamu-Sen’in kimliğine oturacak tanım da bu siyasi beyanın içindedir.
Ve hâlâ da öyledir…

Tilki şaşırınca kar yermiş…
Ulaştırma hizmet kolundaki mesai arkadaşlarımızın doğruları görüp, sendikamıza olan ilgileri, paçaları dolaştırdı…
Çabalamayın; hakikat şu ki; “su ne kadar yeğin (yüksek debili) akarsa aksın, herkes tası kadar su alır.”
Çap ancak bu kadar…
Ne yapsın zavallı…
O da gitmiş 12 Eylül Darbesi öncesinden gelenlerin mazisini kantara vurmaya kalkışmış, iliştiği ağırlığın da altında kala kalmış… Anlatalım da başına iş almayasın…
Bilimsel tanımı ile SOSYAL HAKİKAT ÇARPITMASI; “Uğranılan toplumsal itirazı, baskıyı karşılamaya güç yetiremeyen, dayanağı, hakkı, takati, cürmü ve yüzü olmayanların, etrafına çamur saçması”dır.
Zira açık düşmüştür, acınası haldedir.
Çarpıtıyor. İmdada muhtaçtır.
Biz yine de edep dairesinde kalalım, insaflı davranalım…
Ustasıyla güreşe tutuştu, yanlış paçadan tuttu, kündeye geldi…
Özetle dikkatini çekelim; sen de pek aran olmadığı besbelli olan yakın Türkiye tarihini öyle çok eskilere gitmene gerek yok; henüz geçmiş olan, şahitleri, mağdurları da hâlâ yaşayan, maziyi geriye doğru çevir incele, sonra gel konuşalım….
Biz kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin gür sesi olmak yolunda hakkımızı, hukukumuzu haykırarak giderken, Devlete ve topluma sızanların kurşunlayıp astıkları, 12 Eylül’deki zalim darbecilerin ahlaksız yargı hükümleri ile sürdükleri dar ağacının önüne; “AllahuEkber” haykırışıyla tekbirle yürüyen, asılan yiğitlerin soyundanız.
Gençliğe saygılıyızdır, ama giriştiğin ithama bakınca; yaşın hiç müsait değil, kavrama yeteneğindeki yetersizliğini mazur görüyoruz, bari o kuşaktan olan ağabeylerine, amcalarına bir sorsan da anlatsalardı…
Hatırlatalım!…
Şükür ki, ağır işkencelere rağmen, o zalimler bile; hırsızlıktan, yolsuzluktan, rüşvetten, inanç ticaretinden tek bir soru dahi sormadı, soramadılar o kuşağın mensuplarına!…
Mazimiz böyle övünülesi bir mazi…
Allah şaşırtmasın!…

Neren ağrıyor?
Peki, sen kimin memurusun?
Dürüst ol.
İlkin onu bilelim; önce kendi, resmiyetini, konumunu, aidiyetini tanımla bakalım, neymişsin?…
Ağır ol…
Evet, millî rafinaja sokarak hem devlete sızan emperyal maşalarını ayıklama, hem de hükümetlerin mağdur duruma düşürdüğü mazlum Türk Memuru’nun hak mücadelesini yiğitçe verme kavgası içindeyiz, öylece de kalacağız…
Çizgimiz budur ve değişmeyecektir…

DİĞER KONU…
KAFAMIZDAKİ HER DAİM “EDEP” KALPAĞIDIR…
Bizim töremizde, saygın, itibarlı, dürüst, güvenilir, ilkeli ve şahsiyetli her kişiye saygı vardır ve o saygının gereğini de kibre, beklenti veyahut tenezzüle, tamaha düşmeksizin hakkı oranınca yerine getirecek edebimiz de vardır, daima da olacaktır…
Ayıp ve çirkin olan EDEPSİZLİKTİR…
Edep ve terbiye tarlasından geçmeyen de semtimize uğrayamaz, bize ilişemez.

Omuzumuza yüklenip, temsil ettiğimiz SAYGINLIK, Türk Ulaşım-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in bütün mensuplarının gücünden sökülüp gelen itibarı, tertemiz şerefidir, haysiyetidir.
Başka bir sıklete muhtaç değiliz, TEŞKİLATIMIZA, ÜYELERİMİZİN VAKARINA LAYIK OLMAYA çalışmamızı, onları tertemiz temsil etmenin titizliğiyle davranış göstermemizin anlamını kavramaktan acizlere de teferruat anlatmaya gerek görmüyoruz.
Bununla da iftihar ediyoruz!…

Gözü ağrıyana ortopedik ilaç, öyle mi?
Gözü ağrıyana, ortopedik rahatsızlığa dair ayak kırığı ilacı yazmaya kalkışan acemi, şaşkın doktor gibi cevap vermeye kalkışıp ARFF Teknikerliği ile Teknisyenliğini dahi ayırt edemezken, aynı konuşmasında Toplu Sözleşme Masasında Havacılık Tazminatı ve Arff Memurlarına Teknikerlik unvanı verilmesi başta olmak üzere tüm sorunların çözüleceğini sözünü vermişti. HANİ… NE ÇÖZÜLDÜ… NEYİ ÇÖZDÜNÜZ…Şimdi de Toplu Sözleşmede çözemediğimiz konuları Genel Müdürlerle mi çözeceğiz DİYORMUŞSUNUZ. YAV HE HE… AZ ÖTEDE OYNAYIN SENDİKACILIĞINIZI…

Biz diyoruz ki; “Türk Memuruna; hayal ekip hüsranı biçtirdiler, ikiyüzlü davrandılar, almak şöyle dursun; bir de üste vererek masada cebimizdekini de üttürdüler, kaybeden mağdurlar topluluğu haline düşürdüler, FAKİRLEŞTİRDİLER koca bir kitleyi, ona çare bulalım”, yaşı hiç müsait olmadığı halde o gidiyor Türkiye Kamu-Sen’in mazisine musallat oluyor…
Gülünç duruma düşüyor.

De bakalım; 10 yıl yetkili kaldığınız TÜVASAŞ’ta neden bir kez bile KİK (Kurum İdari Kurulu) toplantısı yapmadınız, yaptırmadınız?
Neden?
Türk Ulaşım-Sen’in yeniden aldığı yetki gücü ile TÜVASAŞ’ta hemen yaptırdığı KİK ile memur arkadaşlarımıza neleri kazandırdığından haberin var mı?

Mesala Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ulaşım-Sen yetkili olduğu dönemde Aile Parası, Çocuk Parası, Denge Tazminatı, ARFF personelinin yardımcı hizmetlerden idari hizmetlere geçirilmesi, ücretsiz seyahat hakkı, permi, havacılık tazminatı… Bunların hepsi Toplu Görüşmelerde alındı. O zamanlar daha toplu sözleşme yoktu, bilmezsin de hatırlatalım dedik.

Türkiye Kamu-Sen 2002 ten itibaren yasal statü ile yetkili konumda kaldığı süre içinde memurun kazancını YÜZDE 130 artırdı.
Bunun karşılığında siz ne kazandırdınız, ne kadar artırdınız?
Onu niye yazmazsın?
MEMURUN MAĞDURİYETİNDEN NİÇİN YAZMAZSIN?
Mesele memurun mağduriyeti, çaresizliği, istismar edilerek açık düşürülmesidir.
Emeğin peşkeş çekilmesi,
Alın terinin yürekleri de buz gibi kesip üşüten soğuklukta akmasına sebep olunmasıdır.
Müsebbibi olduğunuz mağduriyetlere dair, üstünde ciddi düşünülecek tek kelime bir ima bile yok…
Mevsimini bulmadıkça yeşeremeyen söğüt çayırı olanlar, yanaşma kisvesinden çıkmadıkça ciddiye de almıyoruz.

BİZİMKİ MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN DERDİ, TASASIDIR…
Muhatabımız, yetkili oldukları dönemde “MIŞ GİBİ” sendikacılıkla rol çalanların; gadre, mağduriyete, hak ziyanına, geçim darlığına uğrattıkları mesai arkadaşlarımızdır.
Biz onların dertlerine yanıyor, onlar için uyurken bile tek gözümüzü açık tutarak çare arıyoruz, bu tutmuş şahidi olması şöyle dursun, hiç görüp bilmediği sularda kulaç atmaya kalkıyor…
Boğulacaksın, kenara çekil.
Bırak, bizi; mazimizle birlikte o dönemleri bilenler, yaşayanlar, faydalananlar ve şimdiki mağduriyetin pençesinde kıvrananlar bilsin, tanımlasın.
Dünkülerin haddi de hakkı da değil…
Olmayacak…GİT ÖTEDE OYNA

Mustafa Nurullah ALBAYRAK
Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı

TÜVASAŞ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI YAYINLANDI

Ezici bir çoğunlukla Yetkili Sendika olduğumuz TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde, daha önceki yetkili sendika tarafından yıllardır yapılmayan Kurum İdari Kurulu toplantısı, sendikamızın yetkiyi almasından sonra uzun bir aranın ardından tekrar gerçekleştirilmişti.

TÜVASAŞ Genel Müdür Vekili Sayın Dr.Yakup KARABAĞ’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda  TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan çalışanların adına bir çok talepte bulunulmuş ve sendikamız tarafından gündeme alınan başta ” TCDD ve Bağlı Ortaklıklarında ödenmesi gereken Kataner Tazminatından TÜVASAŞ çalışanlarının da faydalandırılması” olmak üzere bir çok konu  üzerine istişarelerde bulunulmuştur.

Kurum İdari Kurulu toplantısında görüşülen konular imza altına alınarak tutanak haline getirilmiştir. Değerli TÜVASAŞ Çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.

20191105121754_00001

 

20191105121754_00002

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantımız, Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimizin katılımı ile “Haklı Dava, Güçlü Sendika” teması adı altında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. İstişare Toplantısı’nda ülkemizin gündeminde yer alan konular ile kamu görevlilerimizin ekonomik ve sosyal durumları ile toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin konular ele alınmıştır.

YETKİ YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ANTALYA’DAN BAŞLATTIK

Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimizin katılımıyla gece geç saatlere kadar gerçekleştirilen istişare toplantılarında ulaştırma hizmet kolunda yer alan kurumlarımızda yaşanan sorunlar başta olmak üzere, fiyasko ile sonuçlanan ve hiçbir hakkın alınamadığı toplu sözleşme, Havacılık Tazminatı, ARFF Memurlarına Teknikerlik unvanı verilmesi, Makinistlerin, TTM’lerin, Teknisyenlerin, Teknikerlerin, Apron Memurlarının, Hat Bakım Onarım Memurlarının ve diğer unvanlarda görev yapan arkadaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca 2020 yetki döneminde yapılacak çalışmalar ile izlenilecek yol haritası belirlendi.

BELİRLENEN YOL: BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HEP BİRLİKTE GENEL YETKİLİ SENDİKA OLMA YOLUDUR.

Yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantılarımızın sonuçları itibari ile tüm ulaştırma hizmet kolunda görev yapan arkadaşlarımıza için hayırlara vesile olmasını dileriz. Toplantımızın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, Sivas Barosu Genel Sekreteri Sayın Av. Serhat ALBAYRAK tarafından, Kamu Görevlilerinin yargısal hakları ve Mobbing Davaları, TRT Ana Haber Spikeri Sayın Tunç TUNCER tarafından ise, İkna Kabiliyeti, Kurumsal İletişim ve Stres Yönetimi ile ilgili katılımcılara eğitim verildi.

74649815_2060461680722043_4660532840398585856_n 73361273_2060462020722009_1660241340803317760_n 75540086_2061506927284185_2352344843465785344_o

74620824_2060461857388692_4003513263424798720_o 73276034_2060462120721999_7440008131297411072_n 73190731_2060462187388659_3473460912654909440_n

74584822_2058125320955679_5926745381726584832_o 74160237_2058143804287164_1046599842597437440_o