UDHB 2018-1 SAYILI KİK TOPLANTI MADDELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

UDHB 2018-1 SAYILI KİK TOPLANTI MADDELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

FGH

Bilindiği üzere, Sendikamız ile UDH Bakanlığı arasında 02.05.2018 tarihinde 2018/1 Sayılı Kurum İdari Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu toplantıda gündeme getirdiğimiz ve hayata geçirilmesini istediğimiz konulardan biri de; “8.Madde –  UDHB Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan personelin, UDH Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların sosyal tesislerinden eşit şekilde yararlandırılması” idi.

Bu madde üzerinde yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda, UDH Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Bakanlık personelinin bağlı, ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşların sosyal tesislerinden eşit ücretle yararlandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilmesine karar verilmişti.

Bu bağlamda, 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2018-3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ”  ile tüm memurlar, herhangi bir kamu kurumuna ait  dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesislerinden eşit şekilde yararlandırılması sağlanmış oldu.

Tüm Arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

31 Mayıs 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30437
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2018-3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018-6)

MADDE 1 – 19/1/2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)’in 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde, onbirinci fıkrasında yer alan “uygulanabilir” ibaresi “uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

“(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Paylaşın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir