DHMİ’DE MÜHENDİSLİK VE TEKNİKERLİK BÖLÜMÜ BİTİRENLER İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TALEP ETTİK

df2

Sendikamız tarafından, DHMİ merkez ve taşra teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yapan ve mühendislik bölümü bitirmiş personel ile teknisyen unvanında görev yapıp teknikerlik bölümünü bitirmiş personelin, bitirdikleri bölüme uygun unvanda çalışabilmeleri için Unvan Değişikliği Sınavı açılması için DHMİ Genel Müdürlüğünden yazılı talepte bulunulmuştur.

20170928161457_00001

 

MAAŞLARI TÜRKİYE KAMU-SEN YÜKSELTTİ, MEMUR-SEN ERİTTİ

ms

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre Memur-Sen, 2019 yılını kapsayan 10 yıllık yetki döneminde Türkiye Kamu-Sen’in 7 yıllık yetki döneminde elde ettiği mali kazanımların yanına bile yaklaşamadı.

Türkiye Kamu-Sen 2002-2008 yılları arasında toplu görüşme masasında en çok üyeye sahip konfederasyon olarak kamu görevlilerini temsil etmişti. Buna göre 2003 -2009 arasındaki 7 yıllık sürede memur ve emekli maaşları Türkiye Kamu-Sen’le yapılan pazarlıklara göre şekillenmişti.

Memur-Sen ise 2009 yılından beri yetkili konfederasyon olarak toplu görüşme ve toplu sözleşmelerde Hükümetle pazarlık masasında yer alıyor. Son olarak bu yıl ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 ve 2019 yıllarını içeren maaş zamları da belirlenmiş ve Memur-Sen 2018 yılı için %4+%3,5 ve 2019 yılı için de %4+%5’lik maaş zamlarının altına imza atmıştı.

Hatırlanacağı gibi Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu dönemde yapılan toplu görüşmeler sonucunda alınan kararların uygulanması Hükümetin kararına bağlı idi; uzlaşmazlık durumunda başvurulan Uzlaştırma Kurulu’nun kararlarının da bir bağlayıcılığı yoktu. Memur-Sen’in yetkili olduğu 2012 yılında toplu sözleşme sistemine geçildi ve hem toplu sözleşme hem de anlaşma sağlanamaması halinde başvurulan Hakem Kurulu’nun kararlarının bağlayıcı olması sağlandı.

Buna karşın Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 2003-2009 arasındaki 7 yılda memur maaşları %219,55 oranında yükselirken Memur-Sen’in 2019 yılını da kapsayan 10 yıllık yetki döneminde maaşlar toplamda yalnızca %162,60 arttı. Başka bir ifade ile Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu 7 yıllık dönemde 100 lirayı 319,55 lira yaparken Memur-Sen 10 yılda 100 lirayı ancak 262,60 lira yapabildi.

2003 ile 2009 yılları arasında enflasyon toplam %94,31 oranında yükseldi. 2010 ile 2016 arasında gerçekleşen enflasyon ise %71,1 oldu. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ise Merkez Bankası tahmin ve hedeflerine göre toplamda %22,57’lik bir enflasyon bekleniyor. Böylece son üç yıldaki beklenti ve hedeflerin gerçekleşmesi durumunda Memur-Sen’in yetkili olduğu 10 yıllık dönemde toplam enflasyon %109,73 oranında artmış olacak.

Her iki konfederasyonun yetkili olduğu dönemde kamu görevlilerinin enflasyondan arındırılmış reel maaş artışları hesaplandığında Türkiye Kamu-Sen’in 7 yılda memur maaşlarının reel olarak %64,45 artmasını sağladığı ortaya çıkıyor. Memur-Sen ise 10 yıllık sürede maaşlara reel olarak ancak %25,2’lik bir katkı sağlayabilmiş.

Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu dönemde ortalama yıllık -enflasyon farkı dahil- %31,4 zam alırken Memur-Sen’in ortalama yıllık -enflasyon farkı dahil- %16,3 zam alabildiği görülüyor. Bu zamlar enflasyondan arındırıldığında Türkiye Kamu-Sen yetkili olduğu 7 yılda memur maaşlarını ortalama olarak enflasyonun 9,2 puan üzerinde artırmayı başarırken Memur-Sen’de bu rakam ancak 2,52’de kalıyor.

Her iki konfederasyonun da yetkili olduğu dönemlerde Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına bakıldığında TÜİK verilerine göre 2003 ile 2009 arasında ekonominin %36,3; 2010-2016 arasında ise %57,4 oranında büyüdüğü görülüyor.  Dünya Bankası’nın tahminlerine göre Türkiye 2017 yılında %3,5; 2018’de %3,9; 2019’da da %4,1 büyüyecek. Böylece Memur-Sen’in kamu görevlilerinin maaşlarının belirlenmesinde yetkili olduğu 10 yıllık süreçte Türkiye ekonomisi toplam %76,17 büyümüş olacak.

Türkiye Kamu-Sen’in 2003-2009 arasında memur maaşlarına %64,45 reel artış sağladığı, aynı dönemde ekonominin de %36,3 büyüdüğü hesaba katıldığında, bu dönemde memur maaşlarının reel olarak ekonomik büyümenin de 20,65 puan üzerinde arttığı görülüyor.

Memur-Sen’in maaşlara reel katkısının %25,2 olduğu ve bu 10 yıllık dönemde ekonomik büyümenin %76,17’ye ulaştığı göz önüne alındığında, Memur-Sen’in kamu görevlilerinin maaşlarını %28,93 erittiği gerçeği ortaya çıkıyor.

TÜİK’in son olarak açıkladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasında da görüldüğü üzere Türkiye’de hane halklarının toplam gelirinin %49,7’si maaş ve ücret gelirlerinden oluşuyor.  Dolayısıyla milletimizin ağırlıklı olarak maaş gelirine bağlı yaşadığı ortaya çıkıyor. Özellikle aileleriyle birlikte toplam 20 milyon kişinin gelirini doğrudan etkileyen kamu görevlilerinin maaşları, ülkede gelir dağılımında adaletin sağlanması yönünden de son derece önemli bir rol oynuyor. TÜİK tarafından yapılan son araştırmalar gelir dağılımında adaletin giderek bozulduğunu, büyüdükçe gelir dağılımının bozulduğunu ifade eden Gini katsayısında 2015 yılına göre 0,007 puanlık bir artış olduğunu, Türkiye nüfusunun %14,3’nün yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

Maaş ve ücretlerin enflasyon ve büyüme rakamlarıyla orantılı artmaması nedeniyle hem yoksulluk artıyor hem de toplam gelir pastası büyürken ücretlilerin pastadan aldığı pay küçülüyor. Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı araştırma, Memur-Sen’in memur maaşlarının %28,93 erimesine neden olarak gelir dağılımında görülen bozulmada büyük bir etkisinin olduğunu da bir anlamda göstermiş oluyor.

GENEL BAŞKAN: KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKACILIK FARKINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK KARAR VERECEKTİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, sendikacılık farkını iyi değerlendirmeleri için memurlara çağrıda bulunarak,“Tamamen resmi veriler üzerinden Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yapmış olduğu bu araştırma, Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen arasındaki sendikacılık farkını bir kere daha gözler önüne serdi. Kamu çalışanlarının önümüzdeki dönemde, bu bariz farkı göz ardı etmeden karar vereceğine inanıyoruz” dedi.

MEMUR MAAŞLARININ GELİŞİMİ, 2003- 2019

ekrn

DHMİ VE SON ATAMALAR

ata

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ, DHMİ’de gerçekleştirilen yeni atamalarla ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ’in açıklamaları şu şekilde;

DHMİ VE SON ATAMALAR..

Uzun yıllardır çalıştığı birimde “ŞEF” bile olamamış birinin,çok sayıda ehliyetli ve liyakatli kişinin varlığına rağmen ehliyet,liyakat,hiyerarşi,hak Ve adalet kriterleri yerle bir edilerek,Türk Havacılığının kalbi olan Atatürk Havalimanı’na BAŞMÜDÜR YARDIMCISI olarak atanması tam bir trajedidir.
Her gün yüzlerce uçağın inip-kalktığı,binlerce insanın dünyanın her tarafına uçtuğu,sadece türk havacılığının değil dünya havacılığının da merkezlerinden biri olan ATATÜRK HAVALİMANI’na,mesleki bilgisi,becerisi,ehliyeti ve liyakatı küçücük bir havalimanı müdürlüğüne bile yetmeyen birinin atanması,atamayı isteyenler ve onaylayanlar içinde büyük bir talihsizliktir.
Bu atama,her ne kadar DHMİ Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşmiş ise de,bunun siyasetin baskısı ile gerçekleştirildiğinden şüphem yoktur.

DHMİ Yönetiminin normal şartlar altında böyle bir atamayı düşünmesinin bile söz konusu olmayacağından eminim..

Ülkemizde uzun yıllardan beri,kamu yönetimi maalesef siyasetin oyuncağı olmaktan bir türlü kurtulamamıştır.Bu kadar teslimiyetçi,neme lazımcı çalışanların olduğu ülkemizde bundan kurtulmanın pek kolay olmayacağı da bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Söz konusu atamalarda,sendikal hareket adına utanç verici olan bir diğeri ise,Bir sendikanın Genel Başkan Yardımcısı olan birinin DHMİ de liyakatsiz kişilerin makam Ve mevki sahibi yapılmaları ile ilgili olarak bir sıçrama tahtası olarak kullanılan bir havalimanına Müdür olarak atanmasıdır.Bu atamada ki en temel sorunun bir sendikanın 2 numarasının bu kadar ucuz bir atamaya tevessül etmesidir.

Bu şahsın o sendikadan ya da bu sendikadan olmasının hiçbir önemi yoktur.! Hatta,sendikal rekabet çerçevesinde konuyu değerlendirecek olursak eğer,bu atama sendikamız açısından son derece hayırlı olmuştur.

Eleştirdiğimiz husus arkadaşın atanması değil,sendikal ilkesizliktir.

Diğer bütün atamalar ile ilgili olarak,yanlış ya da doğru DHMİ Yönetiminin uygun gördüğü atamalardır ve umarım hayırlara vesile olur.Bu atamaların tamamının DHMİ ye ve atanan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını içtenlikle diliyorum.

Malum sarı sendikanın kumanda edilmiş robotik yöneticilerine gelince;

Morardığımız falan yok.!
Aynanın tamamına bakınca,mosmor olduğunuzu rahatlıkla görebilirsiniz.!!

Şu atansın,bu atansın gibi özel bir çabamız olmamasına rağmen,atananların kalitelerine,dünlerine ve bugünlerine bakarsanız…
Siyasetin müdahalesinin dışında kalan,ehliyet ve liyakatlerinden dolayı atananların tamamına yakınının kimler olduğunu net görürsünüz..!!

“Geziciler.”

Ahlaksızlık sizinle bütünleşmiş..!
Allah’tan korkup,kuldan utanmış olsaydınız..
İkisi de siz de yok.!!
Size verilecek cevabımız da yok.!!

“Meralci”

Neci olduğum tam 3 kez resmî gazete ile tescillidir..

Yetmez mi.?

Hala neci olduğumdan şüphen varsa…
Balgat’a gidersin…
Sana neci olduğumu söylerler..

O da yetmez diyorsan..

Ben söyleyeyim..!

Ben katışıksız,doğduğum günden bugüne,bu memleketin ve bu milletin kara sevdalısı bir ÜL KÜ CÜ YÜM.!!

Eğer “Meralci” demekle eski yol arkadaşınızı,mebus evlerinde birlikte sohbetler yaptığınız abilerinizi,imamlarınızı,yurt dışına kaçan haminiz,abiniz vatan haini İsmet abiniz gibilerle beraber olduğumuzu ima etmekse..Yemezler..!!

Bizim kumaşımızdan HAİN çıkmazzz.!!!

Ne sendikal mücadele de ne de,hayatımın hiçbir noktasında hainlerle,şerefsizlerle yolum kesişmemiştir,kesişmez de..!

O “Hocaefendi’niz” benim için,bizim için hep salya-sümük meczubun biriydi..
O “okyanus ötesindeki şerrin başı” idi..
O “Pensilvanya daki zat”tı benim için,bizim için..!

“Eşek”

…… ………

Sen ve senin saz arkadaşların Ne demek istediğimi anladınız..!!

 

İYİ BİR SARI SENDİKACI NE YAPAR? SONRA NE OLUR?

sari

-Öncelikle sahibinizin sesi olacaksınız..

-Onların gücünü kullanacaksınız..

-Sırtınızı onlara dayayıp korkular yaratacaksınız..

-Olmayacak vaatlerde bulunup,beklentiler yaratacaksınız..
-Yalana,dolana,üçkağıta,ahlaksızlığa,adaletsizliğe,hukuksuzluğa başvurmaktan asla tereddüt etmeyeceksiniz.

-Onbinleri,yüzbinleri bu hayasız yöntemlerle yanınızda durmaya mecbur edeceksiniz..

-Yakaladığınız sayısal üstünlükle milyonlarca insanın yarınlarını toplu sözleşme masasında sahiplerinize peşkeş çekeceksiniz..

-Pişmiş kelle gibi sırıta,sırıta ne büyük işlerin altına imza attığınızı utanmadan anlatacaksınız..
…. …..
…. ….
Yukarıda yazdıklarım,sarı sendikada iyi bir yönetici olmanın önemli kriterlerinden bazılarıdır..

Bunları layıkı ile yerine getiren sarı sendika yöneticileri,bu hizmetlerinin karşılığında rüyalarında bile göremeyecekleri makamlara getirilmeye namzet olurlar..

Son satıştan sonra,iyi birer sarı sendikacı madalyası alan iki malum zat,yaptıkları hizmetin karşılığında hak ettiklerine nihayet kavuşturuldular..

Nasıl mı.?

Görev yaptığı birimde yıllardır şef bile olamayan,ancak getirildiği şube başkanlığında sarı sendikacılığın bütün gereklerini eksiksiz yerine getiren malum kişi,siyasetin yani sahiplerinin gücü ile,birden Türkiye’nin en prestijli kuruluşunun en can alıcı merkezinde,kendisini BAŞMÜDÜR YARDIMCISI olarak buldu.

Takdire şayan bir sıçrama.!
Kendisini alkışlıyoruz.!👋

Gelenekleri,liyakati,hiyerarşik yapıyı yerle bir etmek sureti ile kendisini oraya getirenleri de iki kez alkışlıyoruz.!👋👋

Bir diğeri..

Ki,kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü,memur ünvanlı şube başkanının Başmüdür Yardımcısı yapıldığı bir yerde,şef ünvanlı Genel Başkan Yardımcısının Müdür yapılması haksızlıktır diye düşünüyorum..

Bu son derece yetenekli beyefendinin en azından Genel Müdür Yardımcısı yapılması gerekirdi kanaatimce.!

Kimmiş bu beyefendi?

Kimmiş bu bulunmaz hint kumaşı?

Bulunduğu birimin işlevi gereği çıkan atama Ve nakilleri herkesten önce, işleyişten bihaber olan muhataplarına kendisi yapmış gibi duyurup,kurumun Genel Müdürü’nden bile etkili ve yetkili olduğunun izlenimini yaratmayı başarmış..
Asla hak etmediği ve etmeyeceği bir düzmece şöhretten sonra sarı sendikanın Genel Başkan Yardımcılığına getirilmiş..
Herkes toplu sözleşme masasında kendisinden;
Havacılık Tazminatındaki adaletsizliği gidermesini,
Fazla mesai ücretlerini arttırmasını,
Gece zammının kendilerine de verdirilmesini,
ARFF Memurlarının TEKNİKER yapılmasını,
Elektrikçilerin ATSEPT Lisansı alabilmelerinin sağlanmasını,
Güvenlik Memurlarının 45 yaş Ve silah tazminatları sorununun çözülmesini,
ARFF Şeflerinin Tazminat oranlarının artırılmasını,
Teknisyenlerin ve diğer bütün ünvanların kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulmasını beklerken..

Toplu sözleşme masasında bir kez olsun çalışanların lehine “Sendikacı” bir tavır Ve duruş ortaya koymasını umarken..

Toplu satışın baş mimarı olduktan sonra..
Uzun süredir hak etmeyenlerin makam Ve mevki sahibi yapılmaları için sıçrama tahtası olarak kullanılan bir yere kendisini MÜDÜR olarak atattı.!!

Hem de,utanmadan,sıkılmadan,yüzü kızarmadan…

Gerçi Onun bir başka kurumdaki mevkidaşı da Onun yaptığını daha önce yapmıştı..!

Birbirlerine baka,baka kararmışlar..
Moraracakları günlerde olacaktır.!
Hiç şüpheniz olmasın.!

Onlarca,yüzlerce sarı sendikacının makam-mevki sahibi olma hikayeleri üç aşağı,beş yukarı böyledir.!!

Sevgili arkadaşlarım..

Unutmamalıyız..!

Haksızlığın,hukuksuzluğun karşısında susmak,hala susmak “DİLSİZ ŞEYTAN”olmaktır.!!

Saygılarımla..

TCDD PERSONELİNİN NAKİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ EMİR YAYINLANDI

tdd

TCDD İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından TCDD personelinin nakil işlemleri ile ilgili 12.09.2017 tarih ve E.374600 sayılı emir yayınlandı.

Emirde, TCDD personelinin nakil işlemleri; ilgi emir  belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, (nakil.tcdd.gov.tr) Personel Yer Değiştirme Uygulaması üzerinden  14.09.2017-18.09.2017(dahil) tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

EMİR İÇİN TIKLAYINIZ.