Monthly Archives - Ocak 2017

KAMUOYUNA DUYURULUR

Bilindiği gibi birkaç günden beri irademiz dışında Türkiye Kamu-Sen ekseninde bazı tartışmalar kamuoyu gündemini meşgul etmektedir.

Türkiye Kamu-Sen, devletin bağımsızlığı, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü temelinde, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, demokrasinin ana prensiplerini kamu istihdam sistemi başta olmak üzere toplumsal hayatımızın her alanında uygulamaya geçirmek amacıyla kurulmuş, Türkiye sevdalısı, milli bir sivil toplum örgütüdür.

Kurulduğumuz 1992 yılından beri ortaya koyduğumuz ve uğrunda sayısız bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız ilkelerimiz; Türk milletinin ebediyen hür ve bağımsız yaşamasını esas alan, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden asla taviz vermeyen bir sendika ve sivil tolum anlayışını ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda 25 yıldır yolumuzdan hiç sapmadan, beslenme kaynağımız olan ilkelerimizden vazgeçmeden; hak olgusunu, yerine getirilen görevlerin ve yüklenilen sorumlulukların bir gereği kabul edip, üretici, yol gösterici ve hak ettiğini almasını bilen bir sendikacılık faaliyeti gerçekleştirdik. Hangi şart altında olursa olsun, Türkiye Kamu-Sen’in önceliği; hukuk devletinin gereklerinin başta çalışma hayatı olmak üzere tüm hayatımıza hâkim olması, haklının korunması, masumun savunulması olmuştur.

Geride kalan çeyrek asır boyunca ülkemiz birçok çalkantı yaşamış, badireler atlatmıştır. Bu dönemlerin tamamında Türkiye Kamu-Sen, Türk milletinin, hakkın ve hakikatin sesi olarak üstüne düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş, her türlü haksızlık karşısındaki asil duruşuyla kamu görevlilerinin yüreğinde mümtaz bir yer edinmiştir.

15 Temmuz 2016 günü ise ülkemiz, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamış, devletimizin varlığına kasteden bir kısım hainler, milletimizin üzerine mermiler ve bombalar yağdırmıştır. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, tanklara, toplara, mermilere göğüs gererek, üstün bir cesaret ve feraset ortaya koyarak, yüzlerce şehidimizin, binlerce gazimizin canları ve kanları pahasına bu saldırıyı da bertaraf etmeyi başarmıştır.

Bu noktada, menfur olayın yaşandığı ilk andan itibaren ifade ettiğimiz üzere FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi bütün terör örgütlerinin kökünün kazınması, terör örgütü üyelerinin en ağır şekilde cezalandırılması için alınan ve alınacak her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarından yüz elli bin dolayında kamu görevlisi açığa alınmış, bunlardan 100 bine yakını ihraç edilmiştir. Bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye 3 bin 700 kamu görevlisi ihraç edilirken 2 bin dolayında üyemiz de halen açığa alınmış durumdadır. İhraç edilen veya açığa alınan kamu görevlileri arasında terör örgütleriyle hiçbir bağı olmayan, milliyetçi, vatanını seven, devletine bağlı çok sayıda personel de bulunmaktadır.  Nitekim bu gerçeği, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil olmak üzere, bütün siyasi partiler de çeşitli platformlarda dile getirmiş, buna istinaden, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için bir komisyon oluşturulması hükme bağlanmıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak hak ve adalet ilkelerinden beslenen anlayışımız gereği suçlu ile suçsuzun ayırt edilmesi, masumiyet karinesinin işletilmesi, terör örgütleriyle mücadele yaşanırken vatanımızı ve milletimizi canından çok seven kamu görevlilerinin mağdur edilmemesi için hassasiyet gösterilmesi noktasında bir yaklaşımımız oldu. Konfederasyonumuzun bu uyarılarının da etkisiyle yapılan tahkikatlar neticesinde suçsuz olduğu saptanan binlerce kamu çalışanı da görevlerine iade edildi. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak her şeyin toz duman olduğu bu dönemde, üyelerinin ve kamu görevlilerinin haklarını savunmayı şiar edindiğimiz prensiplerimiz çerçevesinde, sendikacılığın bir gereği olarak, kimsenin hakkı dillendirmeye dahi cesaret edemediği bir ortamda masum insanların, ailelerin, çocukların zarar görmemesi için inisiyatif aldık, önerilerde bulunduk ve üzerimize düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha yerine getirdik.

Üzülerek görmekteyiz ki, milliyetçilikle hiçbir bağı olmayan, yolu yakından uzaktan davamızdan ve beslendiğimiz değerlerimizden geçmemiş, yıllardır Türkiye Kamu-Sen’in ağırlığı altında ezilmekte olan bir kısım kripto FETÖ’cüler, bölücüler, vatan ve millet düşmanları, ellerini ovuşturarak Konfederasyonumuzu asılsız ve mesnetsiz bir tartışmanın odağına yerleştirme ve bu gerginlikten bir rant devşirme gayretindedir.

Türkiye Kamu-Sen bugüne kadar her olaya insana saygı ve demokrasi penceresinden bakan, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere” inanan ve herkesin kişisel tercihlerine değer veren bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da aynı anlayışla, her konuda vatandaşlarımızın ve üyelerimizin hür iradeleri ile verecekleri her kararı kıymetli görecektir.

Dost, düşman herkes bilsin ki; Türkiye Kamu-Sen’in yönü, duruşu, söylemi ve ilkelerinin kaynağı, kurulduğu gün neresi ise bugün de orasıdır. Devlet ve millet olarak son derece çetin ve olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu süreçte bizleri bir kardeş kavgasının tarafı ve müsebbibi gibi göstermeye çalışan, camiamız dışındaki bu kripto hainler, asla emellerine ulaşamayacaklardır.

Değerlerimiz uğruna birlikte yola çıktığımız, birlikte yol aldığımız, birlikte bedel ödediğimiz Türkiye sevdalıları ile Türkiye Kamu-Sen arasındaki gönül, fikir ve eylem bağı, küçük tartışmalarla sonlanmayacak kadar derin bir geçmişe, saygıya, sadakate ve inanca dayanmaktadır.

Bu sebeple yaşadıklarımızı, fırsatı ganimet olarak görerek bu ortamdan nemalanmak isteyen vatan ve millet düşmanlarının hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Önder KAHVECİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri, Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı

İlhan KOYUNCU

Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı

Fahrettin YOKUŞ

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Türk Büro-Sen Genel Başkanı

Hazım Zeki SERGİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı

Necati ALSANCAK

Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri, Türk İmar-Sen Genel Başkanı

Mehmet ÖZER

Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

Sedat YILMAZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri, Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Ahmet DEMİRCİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı

Şerafeddin DENİZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı

Hasan Hüseyin YILMAZ

Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

Osman ÖZDEMİR

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı

TÜRKİYE KAMU-SEN TEK YÜREK, TEK SES!

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bugün yapılan bağlı sendikalarımız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istişare toplantısında “Tek Yürek Tek Ses” sloganı öne çıktı.

Özellikle yaklaşan 2017 yılı yetki ve toplu sözleşme döneminde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikalarımızın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Konfederasyon Genel Başkanımız İsmail Koncuk önderliğinde “Adım Adım Anadolu” turlarına devam ederek üyelerimiz ve tüm kamu çalışanlarına Türkiye Kamu-Sen’in ilke ve duruşu ile çalışma hayatı, yetki ve toplu sözleşme dönemine yönelik fikirlerini bildirme kararı aldı.

16421

16422

ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA GÖREV YAPAN ARFF MEMURLARININ DİNLENME YERLERİ İLE İLGİLİ TALEBİMİZ ÜZERİNE GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Ankara-2 No’lu şubemiz tarafından Esenboğa Havalimanı ARFF Müdürlüğü çalışanları ile yapılan istişarelerde, personelin gece boş zamanlarında dinlenmek için kullandığı mahalde bulunan ısıtıcıların yeterli olmadığı ve kışın aşırı soğuklarda yeterli ısıtma sağlanamadığından oda içinde durulması imkansız hale geldiği ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili sendikamız tarafından 12.01.2017 tarih TUS.GM.GS/05 sayılı yazı ile gerekli tedbirlerin alınarak çözüme kavuşturulması talep edilmiştir.

İlgili yazımıza istinaden DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü’ne bir yazı yazılmış ve konuyla ilgili gereken tedbirlerin alınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

KUYRUKLU YALAN

Emek hırsızı yine bol keseden atmış, tutmuş!..

Söylediklerine kendisi de inansa gam yemeyeceğim…

Kendisine değilse bile hiç olmazsa, DHMİ Çalışanlarına saygı duysa biraz…

Bu nasıl bir yüzsüzlük, bu nasıl bir manevra kabiliyeti…

Tek ayak üstünde benzer yalanları defalarca sıkılmadan söyleyebilmek gerçek bir cambazlık olsa gerek…

Cambaza cevabımdır…

– Bak, O 2005’te havacılık tazminatı ile ilgili kanuni düzenleme yapılırken yetkili sendika TÜRK ULAŞIM SEN idi.

– O günkü Sayın Bakan’dan yani şimdiki Sayın Başbakan’dan tazminatlarla ilgili yasal bir düzenleme yapılmasını talep eden de,TÜRK ULAŞIM SEN idi.

– O Kanuni düzenleme de, gruplar ve o grupların tavan ücretleri var ve 3 değil, 4 grup var. Hangi grupta hangi unvanın olacağı ve tazminat oranları yoktur.

– Bay emek hırsızı, 2015 toplu sözleşmesinde yazıp çizdiklerinize referans aldığınız 2010’daki düzenleme yapılırken de TÜRK ULAŞIM SEN yetkili idi.

Tazminatlar 2005 yılında kanunla bir hak haline getirilirken yetkili sendikadan yani TÜRK ULAŞIM SEN’den hiç söz etmiyorsun…

Toplu sözleşmede referans aldığınız 2010 düzenlemesi yapılırken yetkili sendikadan yani TÜRK ULAŞIM SEN’den yine hiç söz etmiyorsun..

Ancak, tamamı ile DHMİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve ilgili makamlara sunduğu ve daha sonra da YPK Kararı haline getirttiği düzenlemeyi TÜRK ULAŞIM SEN’in eseri olarak DHMİ Çalışanlarına takdim etmekten de geri durmuyorsun.

Bu nasıl bir izan, bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir sendikacılık ahlakı?

– Ehilmişsiniz..! Aslında, siz de, sizin üyeniz olsun olmasın herkes de, hangi konularda ehil olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz, çook iyi biliyoruz.

– 2010’dan 2017’ye, Genel Yetkili olan Konfederasyonun üyesi değil misiniz? 2012’den 2017’ye, Hizmetkolumuzda Genel Yetkili Sendika değil misiniz.?

-2014-2015, 2016-2017 dönemlerinde DHMİ’de Yetkili Sendika değil misiniz.?

-7 yıl Yetkili Konfederasyon olarak, 2 Toplu Görüşme, 3 Toplu Sözleşme, 5 yıl Genel Yetkili Sendika, 2 yıl DHMİ’de yetkili sendika olmanız, TAZMİNAT sorununu çözmenize yetmedi mi?

Daha kaç Toplu Sözleşme, kaç defa Genel Yetkili Sendika, kaç defa DHMİ’de Yetkili Sendika olmalısınız ki, bu sorunu çözebilesiniz..?

Sizde, o kumaş olmuş olsaydı eğer, bugüne kadar defalarca çözmüştünüz..

Sorun sendikal anlayışınızda, sendikal yeterliliğinizde.

Sorun, emek vermeden sendikacı diye çalışanların başına bela edilişinizde.!

-2015 Toplu Sözleşmesinde, varlık sebebiniz olan amirlerin, yönetim kademesinde bulunanların(Adaletle hüküm eden amir ve yöneticilerimizi tenzih ediyorum.) tazminatlarını “GÜZELLEŞTİREN” bir düzenlemenin altına imzayı koymuştunuz hani..!

Aradan kaç ay geçti.? Unuttunuz mu.?

Hatırlatayım..

Tammmm 18 ay geçti, 18 ay.!

15 ŞUBAT 2016 tarihinde ödenecekti hani..!

Kaç ay geçti biliyor musunuz.?

Ben biliyorum..

Tammmm 11 ay 8 gün, 11 ay 8 gün.!

Yok Başbakan ilgilenecekmiş, yok Maliye Bakanı, yok Çalışma Bakanı.. “aklımızdan çıkmıyor”,”Aralık’ta halledeceğiz” Vs,vs..

3 grup değil de, 2 grup olmalıymış.. Toplu Sözleşme masasında 3’ten 2’ye düşürseydiniz ya.. Elinizi, kolunuzu bağlayan mı oldu.?

Yeni mi aklınıza geldi.?

Üye devşirmek için yeni bir şeyler mi söylemeniz gerekiyor.?

Bakın bunu anlarım.!

DHMİ Çalışanlarını kandırmaktan, insanları beklenti içine sokmaktan artık vazgeçin.! Ayıptır..! Günahtır..!

“Mahkeme sürüyormuş.”En son mahkeme ile ilgili söylediklerini hepimiz net bir şekilde hatırlıyoruz..!

“Mahkemeyi kazandık.”

Siz gerçekten onu söylerken üye kazandınız ama üyeleriniz de dahil, bütün DHMİ Çalışanları kaybetti.!

En iyisi, 15 MAYIS’a giderken, şu mahkeme işini fazla kurcalamayın..

“100 yıldır DHMİ’de yapılmayanı yaptık” kuyruklu yalanına gelince..

Ne yapmışsınız.? “

“TAYİN YÖNETMELİĞİNİ” çıkarmışsınız..!!!

Bir kere O tayin yönetmeliği değil. Tayinlerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen DHMİ Yönetim Kurulu Kararıdır.

-Kuralsızlık, 5. 4. 3. gruptaki Havalimanlarındaki varlık sebebiniz, ekmeğiniz, suyunuz, gencecik kardeşlerimizin başında salladığınız sopanız idi.

Siz böyle bir sopadan, varlık sebebinizden vazgeçecek kadar adil ve yürekli sendikacılar mısınız ki.?

-DHMİ Genel Müdürlüğü’ne bu konuda yazılmış tek bir satır yazınız var mı.?

-2014 KİK/2 ve 2016 KİK/2 toplantılarında buna dair bir gündem maddeniz var mı.?

-2014 KİK/1, 2015 KİK/1 ve 2016 KİK/1 toplantılarının gündemine ve toplantı tutanaklarına bakarsanız eğer, bu düzenlemenin kimin emekleri ve çabaları sonucundan gerçekleştiğini çok net görebilirsiniz..

-Çok değişik yalan ve dolanlarınızla karşılaşmıştık ama KUYRUKLUSUNA ilk defa şahit oluyoruz..

Tebrik ederiz..!

Ama kimse bu KUYRUKLU YALANINIZA inanmayacaktır.!

Tıpkı sizin de İNANMADIĞINIZ gibi..!

AIM Memurları konusuna gelince..

Meydan boş.. Alıcısını bulduğunuz sürece sallayın.!

Daha dün akşam saatlerine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü makamında Funda OCAK Hanımefendi vardı..

Yerine sizlerden biri mi atandı acaba..?

Sahi yetkili ama etkisiz eleman olduğunuz 2 Toplu Görüşme, 3 Toplu Sözleşme ve DHMİ’de yetkili olduğunuz 2 yılda…

DHMİ Çalışanlarına kazandırdığınız tek bir kazanımdan, çözdüğünüz tek bir sorundan söz edebilir misiniz.?

Varsa, BİZİMLE de paylaşır mısınız.?

“GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVAYACAĞIZ” yalanınıza artık kimseyi inandıramayacaksınız..!!

————————————–

Kuyruklu yalanları okuyunuz lütfen…

“DHMİ’DE 100 YILDIR YAPILAMAYANI YAPTIK”

Havacılık Haberleri21 Ocak 2017 Cumartesi 13:50

Memur Sen Genel Başkanı Can Cankesen’den havacılık tazminatları ile ilgili önemli açıklamalar

SÜREYYA BALABAN YENİDEN ADAY

Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2’nolu Şubesi’nin 2. Olağan Genel Kurulu Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Konferans Salonu’nda başladı. Genel Kurula tek listeyle gidilirken, mevcut şube başkanı Süreyya Balaban yeniden şube başkanlığına aday oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaştırma çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, yıllardır tartışma konusu olan havacılık tazminatları konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

RAKİP SENDİKAYA ELEŞTİRİ

Havacılık tazminatlarının 2005 yılında Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde faaliyete geçtiğini hatırlatan Cankesen, “Gruplar o zaman ayarlanmıştır. 2005 yılından geçen seneye kadar yetkili sendika değiliz. Bizim hizmet kolumuzda faaliyet gösteren ‘başka bir sendika’ yetkili sendika sıfatı ile yıllarca bu insanları temsil etmiş. Hiçbir şekilde bu insanların hakkını gözetmemiş. Burada yapılan ayarlamalar aradan geçen 10 yıllık zaman içinde gruplar oluşturulmuş. 3 sefer guruplar ayarlanmış. Burada işin ehline bırakılmadığı için ihmali sonucu havalimanı çalışanları sıkıntı içindeler. En son yaptığımız Toplu Sözleşmede ilave havacılık tazminatı altında 31 Ocak 2016 tarihi itibari ile imza ve mutabakat metnini imzaladık. Ancak burada bir eksiklik oldu. 1 yıl geçmesine rağmen bu hakkımız verilmedi. Bu bizim hakkımız. Bu hak bir şekilde alınacak” diye konuştu.

TAKİPÇİSİYİZ

Bu konuda görüşmelerin devam ettiğini belirten Cankesen, “ Sayın Başbakanımız bu konuya müdahil olacak. 9 bin 500 kişiyi ilgilendiren ilave havacılık tazminatının bir şekilde ödemesi yapılacak. Bunun takipçisiyiz. Gereken ne varsa yapılacak. Rakiplerimizin etrafta boş-beleş konuşmalarına karnımız tok. 2005’ten 2015’e kadar yan gelip yatanların bize laf söylemeye hakkı yoktur” dedi.

ÜÇ GRUP OLMAMALI

DHMİ’nin yetkili sendikası olarak DHMİ çalışanlarına verilen havacılık tazminatlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Cankesen, “Mevcut mahkeme devam ediyor. Burada ikinci grup için de tavan- taban ücretlerinde farklılıklar var. 3. grup ‘biz niye buradayız?’ diye feryatlar var. Bunların, grupların düzenlenmesi lazım. Bununla ilgili mahkeme e davamız sürüyor. Bir şekilde en kötü senaryoyu söylüyorum; 2 gruba düşürülmeli. Birinci ve ikinci grup olmalı. Üçüncü grup olmamalı. Direk hava seyrüsefere hizmet eden arkadaşlarımız Birinci grupta olsun. İkinci grubun karmaşası ile üçüncü grubun feryadının son bulması lazım. Bizim ilk hedefimiz 31 Ocak 2016’da sonuçlanması gereken, bir yıldır verilmeyen paranın bir şekilde verilmesi lazım. Bununla ilgili mücadelemiz sürüyor” dedi.

TAYİN YÖNETMELİĞİNİ BİZ ÇIKARDIK

Sadece DHMİ’yi ilgilendiren Tayin Yönetmeliğinin 2 Ocak’ta faaliyete girdiğini hatırlatan Cankesen, “Bu yönetmeliğin sahibi biziz, biz çıkardık. Eksiği var. Kervan yolda düzülecek. Bu yönetmeliğin eksiklerini düzelteceğiz. DHMİ’de 100 yıldır yapılamayan bir şeyi yaptık. Kimse dayı, amca aramadan bekleyecek, puanına, hizmetine bakacak, talep edecek. Havalimanları arası binecek uçağına tayin olup gidecek” şeklinde konuştu.

Cankesen 10 yıldır DHMİ bünyesinden alınmayan AIM memurlarının kurum içinden de alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: airkule.com

DHMİ’DE FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLER İLE BİR ARAYA GELDİK

Bugün (20.01.2017) DHMİ’de faaliyet gösteren Dernek yöneticilerinin davet edildiği istişare toplantısı Türk Ulaşım-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstişare toplantısında başta DHMİ Yer Değiştirmeye Yönelik Usul ve Esasları belirleyen Yönetim Kurulu Kararı başta olmak üzere, DHMİ’de görev yapan çalışanların yaşamış oldukları temel problemler, beklenti ve talepler müzakere edilerek bu sorunların çözümü konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İstişare toplantısına, SİHAGÜVDER, ARFF Derneği, HAVATED  ve HAVELTED Derneği yöneticileri ve sendikamıza bağlı Şube Başkanı ve Şube Yöneticileri katıldı.

DSC_0416
DSC_0403
DSC_0409
DSC_0406
DSC_0414
DSC_0413

DHMİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN FUNDA OCAK’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ, Genel Sekreterimiz Z.Gürol TOKER ve Genel Başkan Yardımcımız Vahit CEVİZCİ, DHMİ Genel Müdürü Sayın Funda OCAK Hanımefendiyi makamında ziyaret etti.

DHMİ çalışanlarının acilen çözülmesini beklediği konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulan görüşmede öncelikli olarak;

 • Nakillerde uygulanacak esas ve usuller ile ilgili Yönetim Kurulu Kararındaki bazı maddelerin yaratacağı muhtemel olumsuzluklar,
 • Havacılık Tazminatı uygulamasında yaşanan adaletsizliklerin bir an önce giderilmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması,
 • Resmi ve İşbaşı elbiselerinde yıllardır yaşanan sıkıntılar,
 • ARFF ve Apron Şeflerinin Havacılık Tazminatı uygulamasında yaşadıkları mağduriyetler,
 • Havalimanlarında yaşanan servis sorunları,
 • Nöbetli çalışan personelin yemek sorunları gibi konular çok detaylı bir şekilde görüşülerek hazırlanan Bilgi Notu Sayın Genel Müdüre arz edilmiştir.

Son derece, verimli geçen görüşmede sorunlara olan ilgisinden dolayı Sayın Genel Müdür Funda OCAK Hanımefendiye teşekkür ederiz.

 

BİLGİ NOTU

 1. DHMİ Yer Değiştirmeye Yönelik Usul ve Esasları düzenleyen Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili ;

  a) Maddenin yaratabileceği olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi ve düzenlemeden beklenilen faydanın ( Kurum ve Çalışan açısından) sağlanabilmesi için DHMİ’ye alınacak personelin zorunluluk arz eden Havalimanlarındaki kimi unvanlar hariç 5’inci, 4’üncü, ve 3’üncü grupta yer alan havalimanlarına yapılması büyük önem arz etmektedir.
  b)Eş durumu nedeniyle yapılacak yer değiştirmelerde konu ile ilgili yasada belirtilen sürelerin dikkate alınması sureti ile DHMİ- DHMİ Çalışanları arasında konunun mahkemelere taşınmasının önüne geçilmesi.
  c)Hizmetin gereği olarak yaptırılacak yer değiştirmelerde düzenlemenin ruhuna aykırı düşecek uygulamaların önüne geçecek tedbirlerin alınması ve uygulamanın şeffaf yapılması.
  d)Ortaöğretimde girdikleri sınavlar neticesinde yüksek puan alarak bir başka ildeki iyi bir okula yerleşebilme imkânına sahip olan çocuklarımızın iyi bir okulda okuma imkânına kavuşabilmesi için velisinin söz konusu şehre nakil olmasına imkan tanınarak ara nakil dönemi oluşturulması.

 2. Maaşları dışında ekstradan bir gelir sağlıyor olmasına rağmen, adaletli bir bölüşümün yapılamamış olmasından dolayı, Havacılık Tazminatı uygulamasının DHMİ Çalışanları arasında ve DHMİ-Çalışan arasında ciddi sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Kurum-Çalışan, Çalışan-Çalışan ilişkilerinin normalleşmesi ve iş barışının sağlanabilmesi için 2017 Toplu Sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika ile birlikte kurumunda inisiyatif geliştirmesi şarttır.
 3. Tüm havalimanlarının şehir merkezleri dışında yer almasından dolayı, Kurum çalışanlarının işe gidiş-gelişlerini sağlayacak taşıma (servis) hizmetlerinin çalışanların taleplerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi.
  a)Kayseri Erkilet Havalimanı – Erkilet ve Belsin Mahallelerine servis konulması.
  b)Milas Bodrum Havalimanı – Yatağan arasına servis konulması,
  c)Dalaman Havalimanı – Fethiye arasına servis konulması,
  d)Trabzon Havalimanı – Yumru arasındaki servis güzergâhının Arsin’e uzatılması,
 4. GİYİM; Yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerden biri de Kurum tarafından personele Koruyucu Teçhizat olarak verilen giyim yardımı sorunudur. Bu konu ile alakalı olarak her yıl sendika ve dernekler tarafından dile getirilen ortak sıkıntılar;
  a) 3-4 yılda bir verilmesi,
  b) Kalite Sorunu,
  c) Hatalı Ölçüler,
  d) Yazlık elbiselerin genellikle sonbaharda. Kışlık elbiselerin ise genellikle ilkbaharda dağıtılması.
  e) Bölgesel iklim koşullarının dikkate alınmaması. (Erzurum’da çalışana da, İzmir’de çalışana da aynı kalınlıkta ya da incelikte elbiselerin verilmesi.)
  f) Dağıtımda ciddi sorunlar yaşanması.
  g) Koruyucu teçhizatın miktarı,
 5. Atamalarda liyakatin ve ehliyetin öne çıkarılması, adil olunması,
 6. Şube Müdürü kadrolarının yanında görev yaptıkları birim parantez içinde yazılmakta iken, 14/11/2013 tarihli ve 125 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile parantezler kaldırılmış ve bu karar ile bu durumda olan Şube Müdürlerinin Tazminat oranlarında iyileştirmeler yapılmıştı. Aynı durumda olan ve unvanları Şef, ancak parantez içinde ( ARFF-Apron) diye yazılmış olmasından dolayı diğer şeflerden daha düşük Havacılık Tazminatı alan ARFF ve Apron Şeflerinin durumlarının iyileştirilmesi.
 7. İTÜ Bilirkişi heyetinin de tespit ettiği gibi ARFF Hizmetleri teknik bir hizmettir. %50’si iki yıllık bir teknik okuldan mezun ve de Tekniker olanlara İptal-İhdas yöntemi ile ARFF TEKNİKERİ kadrosunun alınması ile Teknik okuldan mezun olmayanlar için ise bir defaya mahsus olmak üzere uzaktan eğitim yöntemi ile (3-6 ay) Teknikerlik sertifikası almalarının sağlanması ve ARFF TEKNİKERİ olarak atanması ile ilgili olarak çalışmaların başlatılması.
 1. Kurum içinden AIM Memuru alımı şartlarına kolaylık sağlanması,
 2. Koruma Güvenlik personel ve teçhizat yetersizliği( Personel takviye nöbete çağırılıyor. Günlük çalışan personel sayısına göre silah sayısı eksik.)
 3. 24 saat esasına göre çalışan havalimanlarında gece vardiyasında çalışanlara yemek verilmesi,
 4. DHMİ’de meslek içi eğitimler ile temel eğitimler (Ankara Esenboğa Havalimanı Eğitim Sitesi ve Erzincan ARFF Eğitim Sitesi) verilecek eğitimlere uygun eğitimler almış ve konularında profesyonel personel vasıtası ile verilmesi, ( Buralarda eğitimlere katılacak eğitimcilerin tercihen atamalarının yapılması, bu mümkün değilse eğitimcilere ek ders ücretinin ödenmesi.)
 5. Doğu ve Güneydoğuda yer alan Havalimanlarında çalışan personelin bu Havalimanlarında kalmalarının özendirilmesi. (Vergi Muafiyeti, Ek Tazminat, Lojman vs.)
 6. 45-50 yaşını dolduran Güvenlik Görevlilerinin istekleri halinde sosyal ve ekonomik kayıplar yaşamalarına mahal vermeyecek, eğitimleri de dikkate alınmak sureti ile uygun unvanlara atamalarının yapılması.
 7. Türkiye FIR’ı içinde yer alan ve sadece Havayoluna hizmet veren Seyrüsefer Yardımcılarında ve Radarlarda görev yapan Koruma Güvenlik Görevlilerine de yapmış oldukları işin gereği olarak Havacılık Tazminatlarının 1. Guruptan ödenmesi.
 8. Misafirhanelerin bir an önce iyileştirilmesi,
 9. Başta Antalya Havalimanı olmak üzere bütün havalimanlarındaki Güvenlik Görevlilerinin nöbet yerlerinin iyileştirilmesi ve standart hale getirilmesi,
 10. Mühendis, Tekniker ve Teknisyenlere ödenen arazi tazminatında müdürlükler arasındaki yaşanan farklılıkların giderilmesi.
 11. Kurumun, tekniker ihtiyacının kurum personelinden unvan değişikliği sınavları ile karşılanması
 12. Başta ARFF Memurları olmak üzere, “İşbaşı” elbisesi giyme zorunluluğu bulunan unvanlarda çalıştırılan personele ihmal edilmeksizin “İşbaşı” elbiselerinin düzenli olarak verilmesi.
 13. Elektrik personeline ATSEP Lisansı verilmesinin sağlanması,
 14. Bazı sebeplerle AIM Memurluğunu bırakmış veya tayin olduğu yerde kadro yokluğundan dolayı bıraktırılmış personelin tekrar AIM Memurluğuna dönmesinin yolunun açılması.

ARFF MEMURU ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ, Genel Sekreterimiz Z.Gürol TOKER ve Genel Başkan Yardımcımız Vahit CEVİZCİ bugün ( 19.01.2017) Esenboğa Havalimanı’nda görev yapan ARFF Memurları ile istişare toplantısında buluştu.

Gerçekleştirilen toplantıda, Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ, ARFF Camiasında son günlerde yaşanan gelişmeler, Sendikal Mücadele, DHMİ’de yaşanan sorunlar, ARFF Memurlarının sorunları ve DHMİ Nakil Yönetmeliği ile ilgili yaptığı açıklamalarının ardından  ARFF Memuru arkadaşlarımız tarafından sorulan soruları yanıtladı.

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ’in açıklamaları sosyal medya aracılığı ile canlı olarak yayınladı.

16144507_1277971598923698_71273840_n
16128074_1277971672257024_699020355_n
16144556_1277971678923690_51541577_n
16128333_1277971722257019_1111341484_n

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ VEYSİ KURT’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Şerafettin DENİZ ve Genel Başkan Yardımcımız Yaşar YAZICI tarafından TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Sayın Veysi KURT makamında ziyaret edildi.
Görüşmede,bölünmeden sonra işletmecilik ve operasyonel faaliyetlerinde yaşanan temel sorunlar,personel yetersizlikleri,personelin yeni duruma adeptasyonu vb konularda görüş alış verişinde bulunulmuştur..

15940670_1430649836987955_8228892538579347542_n

IMG_0640

ARFF İÇİN NE YAPTIK? ARFF İÇİN NE YAPTILAR?

Sevgili ARFF Memuru arkadaşım,
Sendikalara üye olmamak hiç kimseye bişey kazandırmayacaktır.Toplu sözleşme yasası orta yerde durduğu sürece memurların her türlü sosyal ve ekonomik hakları toplu sözleşme masasında görüşülecek ve neyin nasıl olacağına orada karar verilecektir.Yani benim ya da sizin üye olmamanız ,toplu sözleşmenin doğuracağı olumlu ya da olumsuz sonuçlarından muaf olmamızı sağlamayacaktır.Ben ve Siz olmasak ta yetkili olan sendika,benim ve sizin adınıza o masada kararlar alacaktır. Madem ben olmasam da o masada benim geleceğim var, o zaman neden daha iyi şeyler yapacağına inandığım bir sendikada ağırlık oluşturup lehime sonuçlar doğurmasına katkı koymayayım diye düşünmenizde büyük fayda olacağına inanıyorum.

2004-2005 yılında Türkiye’nin gündemine havacılık tazminatını sokan sendikanın adı TUS tur. Şimdiki Başbakanımız ve o günkü Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ı bu konuda bilgilendiren ve ikna eden o günkü TUS yöneticileridir. Şüphesiz ki Kanuni düzenlemeyi TUS yapmadı.Kanunun detayları hiç kuşkusuz DHMİ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenmiş ve TBMM ce yasalaştırılmıştır. 2012 da Genel Yetkili sendika malum sendika,Genel Yetkili Konfederasyon malum konfederasyondur. DHMİ de yetkili sendika TUS tur.

Unutmayın ki,Genel yetkili konfederasyon ve genel yetkili sendika,Yetkili sendikadan çok daha fazla yetkiye sahiptir. Tayin, terfi, nakil, lojman, vb işlerde oldukça yetkili! olanlar ve de memurlardan aldığı gücü memurların başında sopa gibi sallama gücünü kendinde bulanlar, biz yetkili değildik, TUS yetkili idi demek sureti ile eğer bir eksiklik varsa, o eksikliğin sorumluluğundan kurtulamazlar. Her türlü korkuyu ve vehimi yaratmada kendini yetkili görenler, yıllar yılı tayin terfi işlerinde kendilerini DHMİ Genel Müdürü yerine koyanlar, iş Tazminata geldiğinde gidin TUS’a demelerinin vicdan sahipleri nezdinde hiç bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır.

O günkü DHMİ yetkilileri hala kurumdalar ve ben en etkili iki kişiyi yemine verdirmek sureti ile tazminat oranlarının belirlenmesinde TUS un payının ne olduğunu sordum.

Verilen cevap yine yeminle “SIFIR” oldu. İsteyenlerle birlikte de gidip o yetkililere bir kez daha sorabiliriz. Yani kısaca şu söylendi bize “BİZ” yaptık. Bu konuda defalarca eylem yaptığımızı ve yine bu eylemlere da maalesef çok az sayıda DHMİ çalışanının iştirak ettiğini o günlerde DHMİ de görev yapanlar çok iyi bilirler.

Toplu görüşme ile, toplu sözleşme arasındaki farkında artık bilinmesi büyük önem arz etmektedir.

Toplu görüşme;
Adı üstünde muhataplarınızla görüşüyordunuz..Anlaşırsanız, anlaştıklarınızı bir tutanakla Bakanlar Kuruluna gönderirdiniz.Bakanlar Kurulu, ister kabul eder, isterse de bildiğini yapardı. Görüşüp anlaşmış olmanızın yasa gereği bir hukuki bağlayıcılığı yoktu.

Toplu sözleşme ise;
Adı üstünde görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılır ise bir sözleşme, bir akit imzalanır ve resmî gazete de yayımlanarak yürürlüğe girer. Söz konusu sözleşme bir hukuki metindir ve kanun hükmündedir. Hatta çoğu zaman anlaşmaya varılan konularda mevcut yasalarda aksi hüküm varsa,o hükmün,hükmü ortadan kalkar. Kısacası, toplu sözleşme ile kanun yapar,aksi hükümler içeren kanunları hükümsüz kılarsınız.

Toplu sözleşme masası memurların kendi hakları ile ilgili düzenlemeleri yapabildikleri MECLİSLERİDİR.Ve o  Mecliste, tam 3 dönemdir yetkili Konfederasyon olarak malum konfederasyonu, iki dönemde malum sendikayı oturtuyoruz hep beraber.

O mecliste bizim için neler yaptılar.? O da hepimizce bilinmektedir.

17-18 ay önce imzaladıkları toplu sözleşme hükümlerinin en önemli 21 maddesi halen uygulanmamıştır.

Ücret grupları..
Tazminatlar..
Yıllık izinler..
Fiili hizmet zamları.. direkt bizi ilgilendiren hükümlerdir.

İlk toplu sözleşmeye hizmet kolumuzda TUS oturdu. Ve onda da ARFF Memurlarının yardımcı hizmetler grubundan Genel İdari Hizmetler Grubuna alınması sağlandı.

Teknik hizmetler yalanı ile yıllarca oyaladılar..

399 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli personel uygulamasında TEKNİK HİZMETLER SINIFI yok dedik. Ve bugün bütün ARFF Memurlarının istediği ARFF TEKNİKERLİĞİ’nin talep edilmesini ilk defa biz dile getirdik.

Yetkili olduğumuz dönemde KİK toplantısının gündem maddesi haline getirdik ve ilk defa DHMİ literatürüne ARFF TEKNİKERLİĞİ ni biz yerleştirdik.

İlk defa DPB konuyu biz taşıdık Ve olabilir cevabını aldık.

İlk defa ARFF Memurlarının yaptıkları işin TEKNİK bir iş olduğunu bilirkişi raporu ile (İTÜ) biz belgeledik.

ARFF TEKNİKERLİĞİ Çalışma Grubuna en büyük desteği biz sağladık.

2012-2013- 2015 toplu sözleşmelerine Yetkili Konfederasyon olarak oturan Ve kendilerini herşeyin sahibi,kudretli sendikacılar olarak tanıtan malum sendika ve konfederasyonu,ARFF Memurları için hangi kazanımları elde ettiler.?

Sevgili arkadaşlar,

Bugün için hesap sorulacak yer bellidir..

Bizi o masaya oturtur Ve toplu sözleşme imzalanana kadar alınacak her türlü demokratik mücadele kararlarında bizimle olursanız..

Ve biz de beceremez isek, o zaman her türlü hesabı bizden sorarsınız ve biz de ya hesabını verir ya da bu alandan çekiliriz..

Sevgi ile kalın..

Şerafettin DENİZ
Genel Başkan